Hoogwaardige fietsroutes

Wilt u een hoogwaardige fietsroute aanleggen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten en vertegenwoordigende gemeenten in een samenwerkingsverband van gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor 

U kunt subsidie aanvragen voor de aanleg van een hoogwaardige fietsroute. Dit is een regionale hoofdfietsroute van goede kwaliteit. De fietsroute is bedoeld voor woon-werkverkeer over langere afstanden. De fietsroute zorgt ervoor dat mensen zich snel en efficiënt kunnen verplaatsen en de veiligheid is zo goed mogelijk.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als: 

  • het gaat om een hoogwaardige fietsroute zoals beschreven in het Definitiekader voor het Hoofdfietsnet Gelderland
  • u samen met een of meerdere gemeenten zorgt voor de aanleg van de hoogwaardige fietsroute
  • u een uitvoeringsovereenkomst voor de aanleg van een snelle fietsroute heeft gesloten met samenwerkende gemeenten en de provincie
  • de uitvoeringsovereenkomst minder dan 13 weken geleden ondertekend is
  • de snelle fietsroute minimaal 10 jaar blijft bestaan.

De complete tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 5.14 Hoogwaardige fietsroutes).

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de subsidiabele kosten.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan is er ketenmachtiging nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Hoogwaardige fietsroutes'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022.

In deze checklist verplichte bijlagen (PDF 173 kB) subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. 

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.