COVID-19 Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties

Wilt u in uw organisatie of onderneming aanpassingen doorvoeren of moet u maatregelen treffen in verband met de anderhalvemetersamenleving?

Let op: de inlogmethode voor aanvragen is aangepast. Ondernemers die geen rechtspersoon zijn (b.v. eenmanszaak of VOF) en die niet over eHerkenning beschikken, kunnen via DigiD een aanvraag indienen.

Voor wie

Ondernemers en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme in 1 van de volgende sectoren kunnen subsidie aanvragen:

 1. horeca;
 2. dagrecreatie;
 3. evenementenbranche; of
 4. verblijfsrecreatie.

Voorbeelden hiervan zijn: musea, festivals, (kleine) theaters, hotels, restaurants, evenementenorganisaties, dag attracties, campings, kermissen. Ook samenwerkingsverbanden in 1 van deze sectoren kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor 2 onderdelen.

 1. Het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om uw bedrijf of organisatie aan te passen.  
  Voorbeelden zijn: een kasteel dat naast de reguliere activiteiten ook andere activiteiten gaat ontplooien in de tuin bij het kasteel en een ondernemer die normaliter met frietkramen op festivals staat, die nu drive-ins heeft gerealiseerd. Of een festival dat nu via livestream is te volgen.
  U kunt hierbij geen subsidie aanvragen voor alleen het ontwikkelen van ideeën. Voor alleen de uitvoering van ideeën is dit wel mogelijk.
 2. Het uitvoeren van maatregelen in het bedrijf of de organisatie, in verband met de anderhalvemetersamenleving.
  Voorbeelden van maatregelen zijn: een toegangssysteem voor sanitaire units op een camping, een reserveringssysteem voor een museum, stickers of borden die een looproute aangeven, schotten die tussen tafels of zitplaatsen kunnen worden aangebracht en een desinfectiezuil.
  U kunt subsidie aanvragen voor materiaalkosten en voor kosten van werkzaamheden door derden voor het uitvoeren van maatregelen.

Let op: U mag maar 1 keer van een provinciale COVID-regeling gebruik maken. Er treedt in september ook nog een subsidieregeling in werking voor grotere theaters en podia (zaal met 250 zitplaatsen of meer). Kijkt u dus goed welke regeling voor u het meest geschikt is.

Voor ondernemers in de sector Recreatie & Toerisme zijn naast deze provinciale regeling mogelijk ook andere projecten interessant. In deze Q&A - Aanvullende subsidiemogelijkheden in sector Recreatie & Toerisme (PDF 153 kB) vindt u meer informatie.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • de aanpassingen en/of het toepassen van maatregelen na 15 maart 2020 hebben plaatsgevonden of nog gaan plaatsvinden. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht.
 • u niet al eerder een provinciale subsidie heeft ontvangen voor eenzelfde activiteit of eerder gebruik heeft gemaakt van een andere provinciale COVID-19 subsidieregeling.
 • u zich in de uitvoering houdt aan de op dat moment geldende COVID-richtlijnen zoals die gelden volgens de landelijke wet- en regelgeving.
 • de activiteit waarvoor u subsidie ontvangt binnen 6 maanden is afgerond nadat u subsidie is verleend.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 6.39 Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties.

Maximale bijdrage

 1. De subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om een bestaand bedrijf of bestaande organisatie aan te passen, is € 3.500.
 2. De bijdrage voor het uitvoeren van maatregelen in uw organisatie en bedrijfsvoering, in verband met de anderhalvemetersamenleving, is minimaal € 1.000 en maximaal € 5.000.

U mag voor beide onderdelen subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig, niveau EH2+. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan dient u een ketenmachtiging (PDF 168 kB) te regelen. Van DigiD-machtiging kunt u geen gebruik maken bij het indienen van uw aanvraag.

Let op: Inloggen met DigiD is alleen mogelijk voor ondernemers die geen rechtspersoon zijn en niet over eHerkenning beschikken. Wij kunnen alleen aanvragen in behandeling nemen als u deze via de juiste inlogmethode indient omdat wij uw gegevens anders niet kunnen controleren.  

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.

Als u deze subsidie aanvraagt omdat u uw bedrijf of organisatie wilt aanpassen, moet u beknopte projectinformatie met de aanvraag meesturen. Gebruik hiervoor dit format projectinformatie (Word 45 kB). Stuur deze informatie alleen mee met het aanvraagformulier. Als apart document kunnen wij deze informatie niet in behandeling nemen. 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.