COVID-19 Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties

Het subsidieplafond (beschikbare budget) voor deze regeling is bereikt. Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. 

De afhandeling van alle subsidieaanvragen voor COVID-subsidies vraagt veel van onze tijd en capaciteit. Het kan voorkomen dat de afhandelingstermijn van uw aanvraag langer is dan 13 weken. We vragen hiervoor uw geduld en begrip.


Wilt u in uw organisatie of onderneming aanpassingen doorvoeren of moet u maatregelen treffen in verband met de anderhalvemetersamenleving?

Voor wie

Ondernemers en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme in 1 van de volgende sectoren kunnen subsidie aanvragen:

 1. horeca;
 2. dagrecreatie;
 3. evenementenbranche; of
 4. verblijfsrecreatie.

Voorbeelden hiervan zijn: musea, festivals, (kleine) theaters, hotels, restaurants, evenementenorganisaties, dag attracties, campings, kermissen. Ook samenwerkingsverbanden in 1 van deze sectoren kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor 2 onderdelen.

 1. Het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om uw bedrijf of organisatie aan te passen.  
  Voorbeelden zijn: een kasteel dat naast de reguliere activiteiten ook andere activiteiten gaat ontplooien in de tuin bij het kasteel en een ondernemer die normaliter met frietkramen op festivals staat, die nu drive-ins heeft gerealiseerd. Of een festival dat nu via livestream is te volgen.
  U kunt hierbij geen subsidie aanvragen voor alleen het ontwikkelen van ideeën. Voor alleen de uitvoering van ideeën is dit wel mogelijk.
 2. Het uitvoeren van maatregelen in het bedrijf of de organisatie, in verband met de anderhalvemetersamenleving.
  Voorbeelden van maatregelen zijn: een toegangssysteem voor sanitaire units op een camping, een reserveringssysteem voor een museum, stickers of borden die een looproute aangeven, schotten die tussen tafels of zitplaatsen kunnen worden aangebracht en een desinfectiezuil.
  U kunt subsidie aanvragen voor materiaalkosten en voor kosten van werkzaamheden door derden voor het uitvoeren van maatregelen.

Let op: U mag maar 1 keer van een provinciale COVID-regeling gebruik maken. Er treedt in september ook nog een subsidieregeling in werking voor grotere theaters en podia (zaal met 300 zitplaatsen of meer). Kijkt u dus goed welke regeling voor u het meest geschikt is.

Voor ondernemers in de sector Recreatie & Toerisme zijn naast deze provinciale regeling mogelijk ook andere projecten interessant. In deze Q&A - Aanvullende subsidiemogelijkheden in sector Recreatie & Toerisme (PDF 153 kB) vindt u meer informatie.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • de aanpassingen en/of het toepassen van maatregelen na 15 maart 2020 hebben plaatsgevonden of nog gaan plaatsvinden. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht.
 • u niet al eerder een provinciale subsidie heeft ontvangen voor eenzelfde activiteit of eerder gebruik heeft gemaakt van een andere provinciale COVID-19 subsidieregeling.
 • u zich in de uitvoering houdt aan de op dat moment geldende COVID-richtlijnen zoals die gelden volgens de landelijke wet- en regelgeving.
 • de activiteit waarvoor u subsidie ontvangt binnen 6 maanden is afgerond nadat u subsidie is verleend.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 6.39 Ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en organisaties.

Maximale bijdrage

 1. De subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om een bestaand bedrijf of bestaande organisatie aan te passen, is € 3.500.
 2. De bijdrage voor het uitvoeren van maatregelen in uw organisatie en bedrijfsvoering, in verband met de anderhalvemetersamenleving, is minimaal € 1.000 en maximaal € 5.000.

U mag voor beide onderdelen subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen

Let op! Het subsidieplafond (beschikbare budget) voor deze regeling is bereikt. Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. 

Behandeling aanvraag

Het behandelen van de grote hoeveelheid extra subsidieaanvragen voor COVID-subsidies vraagt veel van onze tijd en capaciteit. Hierdoor kan het voorkomen dat wij de afhandelingstermijn van 13 weken niet halen voor alle subsidieaanvragen. Wij vragen hiervoor uw geduld en begrip.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.