Subsidies rapporteren en vaststellen

Als u subsidie ontvangt van de provincie, brengt dit ook verplichtingen met zich mee. Is uw project klaar of zijn de activiteiten afgerond? Dan moet u vaak een aanvraag tot het vaststellen van de subsidie indienen. Zo kunnen wij de subsidie definitief vaststellen.

Wat vragen we van u?

De verplichtingen die bij een subsidie horen, staan omschreven in het verleningsbesluit. Naast het indienen van de aanvraag om de subsidie vast te stellen, vragen we soms om een tussentijdse rapportage over de voortgang van een project. Hoe vaak en in welke vorm we een rapportage verwachten, leest u in het verleningsbesluit.  

Subsidieportaal

De tussentijdse rapportage en een aanvraag tot het vaststellen van de subsidie en dient u online in via het Subsidieportaal. Volg daarvoor deze stappen:

  • Log in op het subsidieportaal.Onder ‘Mijn subsidies’ vindt u een overzicht van subsidies die aan u zijn verleend.
  • Selecteer onder ‘Mijn verleende subsidies’ uw subsidie en kies de actie ‘vaststellen’ of ‘rapporteren.’ U komt in een formulier waarin u uw verantwoording en eventuele bijlagen kunt uploaden.
  • Als u na het indienen onder ‘Mijn subsidies’ de naam van uw subsidie aanklikt, vindt u in een detailoverzicht onder ‘historie’ uw verantwoording terug.

Financiële verklaring

In het verleningsbesluit van uw subsidie staat vermeld of u een financiële verklaring met uw verantwoording moet meesturen. U kunt daar dit model Financiële verklaring (PDF 122 kB) voor gebruiken. 

Meer informatie