Nevenactiviteiten Jan Markink

Nevenfuncties die voortkomen uit het ambt gedeputeerde (onbetaald)

 • Ambassadeur Stichting De Stilte Verbroken
 • Fonds Nazorg Stortplaatsen, lid dagelijks bestuur
 • Lid bestuur Stichting Veren Gelderland
 • Vice-voorzitter bestuur Stichting Arbeidsmarkt en Ontwikkelingsfonds Provincies
 • Lid van IPO Bestuurlijke Advies Commissie Financiën en e-overheid
 • IPO Portefeuillehouder IBP en Goed Openbaar Bestuur
 • Voorzitter bestuurlijke onderhandelingsdelegatie IPO, portefeuille werkgeverszaken en penningmeester
 • Lid Stuurgroep investeringsagenda Arnhem Nijmegen Provincie
 • Lid Comité van Aanbeveling voor de Special Olympics
 • Ambassadeur Achterhoek in Beweging
 • Lid Congres van Lokale en Regionale Overheden (Raad van Europa)

Nevenfuncties die niet voortkomen uit het ambt gedeputeerde (betaald)

 • Eigenaar veehouderijbedrijf, tijdsbeslag: 125 dagdelen per jaar. Inkomsten in 2019: nihil
 • Lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek (beëindigd per 1 april 2019), inkomsten in 2019: €4.900.

Nevenfuncties die niet voortkomen uit het ambt gedeputeerde (onbetaald)

 • Voorzitter Platform Achterhoek Food, tijdsbeslag: 6 dagdelen per jaar
 • Voorzitter Stichting Nationale Eliteveiling Borculo, tijdsbeslag: 8 dagdelen per jaar