Mediation bij conflict met provincie

Mediation en bemiddeling zijn manieren om een conflict op te lossen. Als een inwoner, bedrijf, instelling of medeoverheid een probleem heeft met de provincie, dan kan de mediator of bemiddelaar proberen om samen met alle partijen tot een voor ieder acceptabele oplossing te komen. Bent u bijvoorbeeld van mening dat een bestuurder of ambtenaar zich niet behoorlijk heeft gedragen, dan kunt u een klacht indienen, maar u ook kiezen voor bemiddeling of mediation.

Voorwaarden

De provincie Gelderland biedt mediation/bemiddeling aan bij conflicten waarbij de provincie zelf betrokken is. Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende conflicten:

  • kwesties die bij de provincie aanhangig zijn gemaakt door middel van een bezwaarschrift tegen een besluit van de provincie
  • kwesties die bij de provincie aanhangig zijn gemaakt door middel van een klacht tegen een gedraging van een bestuur(der) of ambtenaar van de provincie
  • kwesties die bij de provincie aanhangig zijn gemaakt door middel van een administratief beroepschrift tegen een besluit van een gemeente of waterschap
  • lastige kwesties, waarbij een conflict dreigt, maar nog geen besluit is genomen.

Aanpak

U kunt via de e-mail contact opnemen met het Loket Mediation van de provincie: mediation@gelderland.nl.
Zij nemen contact met u op. Loket Mediation behandelt vragen vertrouwelijk.

Bemiddeling of mediation?

Als een kwestie nog niet te veel uit de hand gelopen is, kan de wat informelere weg van bemiddeling worden gevolgd. Bij de meer verharde verhoudingen wordt meestal mediation als werkwijze voorgesteld. Mediation kent drie principes die een goed proces en een goede uitkomst moeten verzekeren:

  • vertrouwelijkheid, waardoor partijen vrijuit kunnen spreken
  • vrijwilligheid, als basis om met elkaar tot een oplossing te komen
  • de onafhankelijkheid van de mediator die zijn onpartijdigheid garandeert.

Mediation wordt bij meer (overheids)organisaties toegepast en vindt plaats volgens de regels van het mediationreglement van het onafhankelijke Mediatorsfederatie Nederland (MfN). We werken met interne en externe mediators, die geregistreerd en/of gecertificeerd zijn.Zij vallen onder het MfN klacht- en tuchtrecht. Bij klachten over de mediator kunnen de partijen een toezichthoudend orgaan inschakelen.