Logistiek en goederenvervoer

Wilt u:

  • Een haalbaarheids- of onderzoekstudie voor multimodaal of efficiënt en schoon goederenvervoer (laten) uitvoeren?
  • Investeren in overslagvoorzieningen voor multimodaal goederenvervoer?
  • Een pilot of praktijkproef (laten) doen voor multimodaal of efficiënt en schoon goederenvervoer?

Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor haalbaarheids- en onderzoekstudies naar multimodaal of efficiënt en schoon goederenvervoer, voor projecten om te investeren in overslagvoorzieningen voor multimodaal goederenvervoer en voor pilots of praktijkproeven voor multimodaal of efficiënt en schoon goederenvervoer.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 5.9 Logistiek en Goederenvervoer.

Let op:

  • Subsidie wordt alleen verstrekt als de activiteiten worden uitgevoerd in de provincie Gelderland dan wel, in geval van een provincie overschrijdende goederenvervoerstroom, het eind- of beginpunt in Gelderland ligt
  • De activiteiten moeten passen binnen het Strategisch uitvoeringsprogramma logistiek en goederenvervoer
  • Een pilot of praktijkproef moet bijdragen aan of een besparing opleveren voor de Gelderse logistieke sector.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Logistiek en goederenvervoer'. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.