Gelderse natuurgebieden

In Gelderland zijn mooie natuurgebieden die samen het Gelders Natuurnetwerk (GNN) vormen. Rond de bestaande natuurgebieden wordt nieuwe natuur ontwikkeld. We werken er hard aan om de natuurgebieden te beschermen, herstellen en versterken.

Werken aan het Gelders Natuurnetwerk

Het beschermen, herstellen en versterken van de natuur doen we samen met Natuurmonumenten, Het Gelders Landschap, Staatsbosbeheer, waterschappen, agrariërs en bewoners. We vergroten kleine, kwetsbare natuurgebieden door landbouwpercelen te veranderen in natuur. We herstellen verdroogde natuurgebieden door de waterstand te verhogen. Hier graven we soms de overbemeste bovengrond af om zeldzame planten een kans te geven. Agrariërs kunnen op hun grond de natuur een handje helpen door bijvoorbeeld akkerranden te beheren of voor weidevogels later te maaien en de waterstand tijdelijk te verhogen. Zij kunnen hiervoor via een collectief subsidie agrarisch natuur- en landschapsbeheer aanvragen.

Natura 2000-gebieden

Een deel van het Gelders Natuurnetwerk heeft Europese bescherming: de Natura 2000-gebieden. Er zijn 15 Natura 2000-gebieden in Gelderland. In die gebieden nemen we ook maatregelen om de kwaliteit en de soortenrijkdom van de natuur te verbeteren.

Overzicht natuurgebieden van het Gelders Natuurnetwerk

Dit overzicht bestaat uit Natura 2000-gebieden en andere natuurgebieden die in het GNN liggen. In al deze gebieden werken we aan het herstellen en versterken van de natuur of zijn we bezig met de voorbereidingen daarvan.