Gelderse natuurgebieden

Binnenveldse Hooilanden

In Gelderland zijn mooie natuurgebieden die samen het Gelders Natuurnetwerk (GNN) vormen. Rond de bestaande natuurgebieden wordt nieuwe natuur ontwikkeld. We werken er hard aan om de natuurgebieden te beschermen, herstellen en versterken.

Natura 2000-gebieden

Een deel van het Gelders Natuurnetwerk heeft Europese bescherming: de Natura 2000-gebieden. Er zijn 15 Natura 2000-gebieden in Gelderland. In die gebieden nemen we ook maatregelen om de kwaliteit en de soortenrijkdom van de natuur te verbeteren.

Overzicht natuurgebieden van het Gelders Natuurnetwerk

Dit overzicht bestaat uit Natura 2000-gebieden en andere natuurgebieden die in het Gelders Natuurnetwerk liggen. In al deze gebieden werken we aan het herstellen en versterken van de natuur of zijn we bezig met de voorbereidingen daarvan.