FN348 Projectorganisatie en sturing

Provincie Gelderland is regisseur van deze verkenning en werkt daarbij nauw samen met de Fietsersbond en gemeenten: Deventer, Lochem en Zutphen. De resultaten leggen we vast in een samenwerkingsovereenkomst tussen de overheden, als basis voor de verdere realisatie. Stuurgroep FN348, met  de betrokken wethouders van de gemeenten en de gedeputeerde van de  provincie, bereidt de noodzakelijke besluitvorming in de verschillende besturen (gemeentelijk en provinciaal) voor.