Provinciale Staten op weg naar 2023

openbaar | door provincie Gelderland


10 april 2021 van 09.30 uur tot 12.30 uur

Digitaal


Informatie

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk.

Op de helft van de bestuursperiode 2019-2023 willen Provinciale Staten graag van ú weten wat u belangrijk vindt voor Gelderland. Welke zorgen heeft u en welke kansen ziet u? Welke keuzes moeten er in 2021- 2023 gemaakt worden?

Provinciale Staten gaan met u in gesprek aan de hand van 6 verschillende thema’s:

  1. samen voor Gelderland
  2. duurzaamheid
  3. natuur
  4. cultuur
  5. gezond, veilig,schoon en welvarend Gelderland
  6. economie en mobiliteit

Er zijn 2 rondes en per ronde kunt u 1 thema kiezen. Uitgangspunt voor de gesprekken is de kadernota Midterm Review.

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl


Programma
Tijdstip Omschrijving
9.30 - 10.00 Opening
10.00 - 11.00 1e ronde parallelle deelsessies gebaseerd op de ambities van het coalitieakkoord
11.00 - 11.05 Pauze
11.05 - 12.00 2e ronde parallelle deelsessies
12.00 - 12.30 Plenaire bijeenkomst met laatste peilingen
12.30 Afsluiting door dagvoorzitter