Gelderse Biodiversiteitsdag

besloten | door provincie Gelderland


12 november 2021 van 09.00 uur tot 16.00 uur

Huis der Provincie
Markt 11, Arnhem


Informatie

Provincie Gelderland organiseert op vrijdag 12 november voor de 4e keer de Gelderse biodiversiteitsdag. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Vorig jaar kon de Gelderse biodiversiteitsdag helaas niet doorgaan. Dit jaar hopen we elkaar weer fysiek te mogen ontmoeten. Mocht blijken dat dit nog niet mogelijk is, dan maken we er een inspirerend online-event van.

Voor alle betrokkenen bij natuur en landschap in Gelderland

In Gelderland dragen veel mensen bij aan de ontwikkeling en instandhouding van de natuur. Daar zijn we erg blij mee! Om onze waardering te laten blijken, organiseren we de jaarlijkse Gelderse biodiversiteitsdag. Deze dag is voor iedereen die zich inzet voor de Gelderse natuur. Dat kan zijn als vrijwilliger in landschap en natuur, als waarnemer of als professional bij een terreinbeherende organisatie, gemeente, waterschap, agrarische natuurvereniging en/of adviesbureau.

Laat u informeren en inspireren

Het programma van de biodiversiteitsdag is afwisselend en actief. Het omvat lezingen, workshops en excursies over biodiversiteit en natuurbeheer in Gelderland, maar er is ook aandacht voor  natuurinclusief denken en doen, de relatie tussen natuur en klimaat en de betrokkenheid van inwoners bij de Gelderse natuur. Deze dag geeft ons de kans elkaar te ontmoeten en te leren over succesvolle projecten van natuurcollega’s!

Een greep uit het programma

Wilt u meer leren over planten en dieren in de stad? Ga mee op stadsexcursie of volg een lezing. Praat mee over de uitdagingen in het bosbeheer en natuurinclusief bouwen. Of luister naar inspirerende verhalen over onderzoek naar bijvoorbeeld insecten. Wilt u buiten op pad? Ga mee op visexcursie. Hopelijk mogen we weer fysiek bij elkaar komen en kunt u tijdens de pauze of borrel rustig bijpraten met de anderen.

Kiezen

In oktober ontvangt u onze definitieve uitnodiging en kunt u een keuze maken uit het complete programma-aanbod.

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl