De wolf in Gelderland

wolf

Sinds 2015 zijn wolven terug in Nederland. De eerste meldingen waren van zwervende wolven uit Duitsland. In 2019 hebben de dieren zich officieel gevestigd in Nederland. Hun leefgebied bevindt zich op de Noord- en Midden-Veluwe in Gelderland. In 2019 zijn er op de Veluwe jonge wolven geboren.

Provincie Gelderland

De wolf is een beschermde diersoort. Provincie Gelderland heeft de taak om de wolf te beschermen, net als andere beschermde diersoorten. Hoe de provincies daar in Nederland mee omgaan, staat in het interprovinciaal wolvenplan. Dat is door de 12 provincies samen opgesteld. Gelderland is de eerste provincie waar zich nu ook echt een wolf heeft gevestigd. Provincie Gelderland is binnen de grenzen van de provincie verantwoordelijk voor de monitoring van wolven. Daar hoort ook het opdracht geven voor onderzoek bij, onderzoek naar sporen maar ook naar bijvoorbeeld een door een wolf gedood schaap. Door DNA te verzamelen of camerabeelden weten we welke wolven het betreft en of er bijvoorbeeld nieuwe wolven of wolfjes bij zijn gekomen. Daarnaast stelt de provincie de grenzen van het leefgebied van de wolf vast.

Vergoeding schade

Wolven zijn schuwe dieren, die mensen over het algemeen zullen vermijden, maar ze kunnen wel gevaarlijk zijn voor landbouwhuisdieren, zoals schapen. De provincie vergoedt schade door de wolven aan vee. In ieder geval tot 2022 wordt de schade volledig vergoed.
Meer informatie over het vergoeden van schade door wolven vindt u op de website van BIJ12. Meldingen van schade door wolven kunt u doen via www.faunaschade.nl

Daarnaast vergoedt de provincie binnen het leefgebied ook gedeeltelijk preventieve maatregelen die landbouwhuisdieren beschermen tegen de wolf. Daarvoor heeft de provincie op advies van de wolvencommissie een subsidieregeling.

Overige informatie

Besluiten provincie Gelderland

Meer informatie

Bij wie kan je nog meer terecht