Achtergrond Provinciale weg N348 Deventer-Zutphen

Van 2010 tot 2011 is in opdracht van Provinciale Staten onderzoek gedaan naar de N348 als geheel. Destijds zijn ook nieuwe tracés onderzocht. Zoals een nieuwe (parallel)weg naast de bestaande en een nieuwe doorgaande weg langs het spoor. Op basis van deze netwerkstudie besloten Provinciale Staten in 2012 om geen nieuw tracé aan te leggen tussen Eefde en de A1. Dit besluit is het vertrekpunt bij deze  verkenning. Wel is besloten om het kruispunt Quatre Bras tussen Gorssel en Eefde aan te passen en het kruispunt Jodendijk-Scheuterdijk in Eefde te verbeteren.

Wegvak Eefde-Gorssel

Er gaat bijzondere aandacht uit naar het wegvak tussen Eefde en Gorssel. Op verzoek van omwonenden en de gemeenteraad van Lochem heeft de provincie in 2019 een proef met snelheidsverlaging (60 km/u) uitgevoerd. De evaluatie van deze proef leidde ertoe dat we de maximum snelheid, en de daarbij passende inrichting van het wegvak, als variant meenemen in de verkenning. Naast de maximum snelheid van 60 km/u nemen we ook 2 varianten met een maximumsnelheid van 80km/u mee: 1 met een sobere weginrichting en 1 met een optimale weginrichting. We onderzoeken deze weg-varianten samen met de 2 varianten van de fietsroutes.