Woo aanvragen

In de Grondwet en de Wet open overheid (Woo) staat dat al onze informatie openbaar is, tenzij het niet geschikt is om openbaar te maken. Onderaan de pagina vindt u “Hoe doe ik een verzoek om informatie”.

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste Woo-verzoeken. U kunt deze informatie downloaden en bekijken. Onderaan deze pagina leest u hoe u zelf een verzoek kunt indienen.

Woo aanvragen

Sorteren

Woo-besluit inzake verwerving van stikstofruimte - 2022-016331

Bestandsgrootte (89.15 MB)Publicatiedatum: 03 februari 2023

Beslissing op Woo-verzoek Nationale Databank Flora en Fauna 2022-016315

Bestandsgrootte (16.86 MB)Publicatiedatum: 30 januari 2023

Woo-besluit inzake handelingsperspectief windenergie - 2022-011936

Bestandsgrootte (406.86 MB)Publicatiedatum: 26 januari 2023

woo-besluit taakstelling huisvesting statushouders deel 2 – 2022-015406

Bestandsgrootte (383.04 MB)Publicatiedatum: 18 januari 2023

Beslissing op Woo-verzoek zandwinning Ooijse Graaf 2022-013382

Bestandsgrootte (151.13 MB)Publicatiedatum: 16 januari 2023

Woo-verzoek Pastoriebos te Voorthuizen

Bestandsgrootte (2.87 MB)Publicatiedatum: 02 januari 2023

2022-014555 Beslissing op Woo-verzoek wildaanrijdingen

Bestandsgrootte (112.46 MB)Publicatiedatum: 23 december 2022

2022-015396 Beslissing op Woo-verzoek locatiebepaling XXL bedrijventerreinen in Gelderland

Bestandsgrootte (34.35 MB)Publicatiedatum: 23 december 2022

Woo-besluit taakstelling huisvesting statushouders - 2022-015406

Bestandsgrootte (321.45 MB)Publicatiedatum: 21 december 2022

Woo-besluit inzake afschikken wolven door paintballgeweren- 2022-016652

Bestandsgrootte (607.95 KB)Publicatiedatum: 19 december 2022

Het indienen van een Woo-verzoek

Stel uw vraag digitaal via post@gelderland.nl, telefonisch via het Provincieloket (026) 359 99 99 of per post: Provincie Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX in Arnhem. Onze organisatie heeft een Woo-contactpersoon. Deze contactpersoon kan informatie geven over welke informatie waar al te vinden is of op te vragen is. Contact met onze Woo-contactpersoon? Dat kan via de hiervoor genoemde manieren. 

Geef in uw aanvraag zo duidelijk mogelijk aan waarover u informatie wilt hebben. Ook vragen we u uw e-mailadres,  telefoonnummer en adresgegevens op te geven, zodat we de informatie naar u toe kunnen sturen en we u vragen kunnen stellen als dat nodig is.

In de regel krijgt u de informatie zo snel mogelijk. In ieder geval ontvangt u binnen 4 weken onze reactie op uw verzoek. Binnen deze termijn kunnen we beslissen om de termijn te verlengen met nogmaals 2 weken. Hiervan krijgt u altijd bericht.

Nee, u hoeft niet aan te geven waarom u de informatie wilt hebben. Het aanleveren van de benodigde informatie gaat sneller, wanneer u zo specifiek mogelijk bent in welke informatie u nodig heeft. Wellicht heeft de medewerker die uw verzoek behandelt, dan toch nog  aanvullende informatie nodig. In dat geval neemt de medewerker contact met u op. Het is daarom handig als u uw telefoonnummer en e-mail doorgeeft.

U kunt alle informatie opvragen die beschikbaar is over een ‘bestuurlijke aangelegenheid’. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld een besluit, beleidsplan of beleidsregel. Dit kunnen bijvoorbeeld schriftelijke documenten, films, geluidsopnames, foto's of informatie uit digitale bestanden zijn.

Hebben wij de informatie? Dan krijgt u in principe de stukken waar u om vraagt. Wanneer het om een Woo-verzoek gaat, heet dat ‘openbaar maken van informatie’. We kunnen besluiten om bepaalde informatie niet openbaar te maken. Informatie niet openbaar maken kan alleen in de uitzonderingsgevallen die in de Woo genoemd zijn. Zo kan het gaan om privacygevoelige informatie, zoals persoonsnamen. Als dit het geval is, dan hoort u dit van ons. We publiceren elk Woo-verzoek op onze website. Als er een derde betrokkene is, maken we het verzoek ook bekend aan deze persoon of organisatie.

Nee, er zitten voor u geen kosten aan het indienen van een Woo-verzoek.

Bij een normale procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

  • u ontvangt een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw melding geregistreerd is
  • bij een onduidelijk verzoek, nemen wij contact op met de verzoeker om toelichting te vragen. Bestaat het verzoek uit een grote hoeveelheid stukken, informeren wij of het mogelijk is om deze in fasen aan te leveren
  • we inventariseren de aanwezige informatie, beoordelen deze inhoudelijk en toetsen de informatie aan de wettelijke eisen. Het kan zijn dat we delen van de gevraagde informatie niet openbaar maken of dat we stukken anoniem maken. De beweegreden leggen we in het besluit uit
  • Gedeputeerde Staten nemen een besluit en informeren hiermee de verzoeker
  • wij publiceren het verzoek
  • tegen het besluit kunt u binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken.

Let op: als het verzoek betrekking heeft op informatie die berust bij een ander bestuursorgaan, versturen wij het verzoek door naar dat orgaan. Hiervan doen wij melding bij de verzoeker.

Oudere Wob-verzoeken raadplegen?

U kunt via Archiefweb oudere Wob-verzoeken bekijken.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact met ons op: 026 359 9999