Woo aanvragen

In de Grondwet en de Wet open overheid (Woo) staat dat al onze informatie openbaar is, tenzij het niet geschikt is om openbaar te maken. Onderaan de pagina vindt u meer informatie. Ook kunt u informatie opvragen bij het Provincieloket. Zie 'Hoe doe ik een verzoek om informatie?' U kunt daar ook uw Woo-verzoek indienen.

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste Woo-verzoeken. U kunt deze informatie downloaden en bekijken. Onderaan deze pagina leest u hoe u zelf een verzoek kunt indienen.

Oudere Wob-verzoeken raadplegen?

U kunt via Archiefweb oudere Wob-verzoeken bekijken.

Woo aanvragen

Sorteren

Beslissing op Woo-verzoek over de Woo-contactfunctionaris

Bestandsgrootte (400.02 KB)Publicatiedatum: 02 augustus 2022

Woo-besluit Hotel Beekhuizen, zaaknummer 2022-010097

Bestandsgrootte (500.56 KB)Publicatiedatum: 01 augustus 2022

Woo-besluit inzake LEID – 2022-010008

Bestandsgrootte (31.58 MB)Publicatiedatum: 29 juli 2022

Woo-besluit inzake subsidieaanvraag REACT-EU Op-oost

Bestandsgrootte (13.56 MB)Publicatiedatum: 28 juli 2022

Beslissing op Woo-verzoek windpark Horst en Telgt 2022-003527

Bestandsgrootte (105.84 MB)Publicatiedatum: 25 juli 2022

Openbaarmaking onderliggende documenten rapportage 'overzicht provinciale bedrijven met luchtemissies Nijmegen West Weurt’ bedrijf Weijers 2022-004404

Bestandsgrootte (30.34 MB)Publicatiedatum: 19 juli 2022

Openbaarmaking onderliggende documenten rapportage 'overzicht provinciale bedrijven met luchtemissies Nijmegen West Weurt’ bedrijf Swartjes 2022-004404

Bestandsgrootte (31.41 MB)Publicatiedatum: 19 juli 2022

Openbaarmaking onderliggende documenten rapportage 'overzicht provinciale bedrijven met luchtemissies Nijmegen West Weurt’ bedrijf RWZI 2022-004404

Bestandsgrootte (132.42 MB)Publicatiedatum: 19 juli 2022

Openbaarmaking onderliggende documenten rapportage 'overzicht provinciale bedrijven met luchtemissies Nijmegen West Weurt’ bedrijf NXP 2022-004404

Bestandsgrootte (123.49 MB)Publicatiedatum: 19 juli 2022

Openbaarmaking onderliggende documenten rapportage 'overzicht provinciale bedrijven met luchtemissies Nijmegen West Weurt’ bedrijf NIJG 2022-004404

Bestandsgrootte (268.83 MB)Publicatiedatum: 19 juli 2022

Het indienen van een Woo-verzoek

U kunt ons op verschillende manieren om informatie vragen. Door een mail te sturen aan provincieloket@gelderland.nl, telefonisch via 026 359 99 99 of per post@gelderland.nl of. Geef in uw aanvraag zo duidelijk mogelijk aan waarover u informatie wilt hebben. Ook vragen we u uw e-mailadres,  telefoonnummer en adresgegevens op te geven, zodat we de informatie naar u toe kunnen sturen en we u vragen kunnen stellen als dat nodig is.

In de regel krijgt u de informatie zo snel mogelijk. In ieder geval ontvangt u binnen 4 weken onze reactie op uw verzoek. Binnen deze termijn kunnen we beslissen om de termijn te verlengen met nogmaals 2 weken. Hiervan krijgt u altijd bericht.

Nee, u hoeft niet aan te geven waarom u de informatie wilt hebben. Het aanleveren van de benodigde informatie gaat sneller, wanneer u zo specifiek mogelijk bent in welke informatie u nodig heeft. Wellicht heeft de medewerker die uw verzoek behandelt, dan toch nog  aanvullende informatie nodig. In dat geval neemt de medewerker contact met u op. Het is daarom handig als u uw telefoonnummer en e-mail doorgeeft.

U kunt alle informatie opvragen die beschikbaar is over een ‘bestuurlijke aangelegenheid’. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld een besluit, beleidsplan of beleidsregel. Dit kunnen bijvoorbeeld schriftelijke documenten, films, geluidsopnames, foto's of informatie uit digitale bestanden zijn.

Hebben wij de informatie? Dan krijgt u in principe de stukken waar u om vraagt. Wanneer het om een Woo-verzoek gaat, heet dat ‘openbaar maken van informatie’. We kunnen besluiten om bepaalde informatie niet openbaar te maken. Informatie niet openbaar maken kan alleen in de uitzonderingsgevallen die in de Woo genoemd zijn. Zo kan het gaan om privacygevoelige informatie, zoals persoonsnamen. Als dit het geval is, dan hoort u dit van ons. We publiceren elk Woo-verzoek op onze website. Als er een derde betrokkene is, maken we het verzoek ook bekend aan deze persoon of organisatie.

Nee, er zitten voor u geen kosten aan het indienen van een Woo-verzoek.

Bij een normale procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

  • u ontvangt een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw melding geregistreerd is
  • bij een onduidelijk verzoek, nemen wij contact op met de verzoeker om toelichting te vragen. Bestaat het verzoek uit een grote hoeveelheid stukken, informeren wij of het mogelijk is om deze in fasen aan te leveren
  • we inventariseren de aanwezige informatie, beoordelen deze inhoudelijk en toetsen de informatie aan de wettelijke eisen. Het kan zijn dat we delen van de gevraagde informatie niet openbaar maken of dat we stukken anoniem maken. De beweegreden leggen we in het besluit uit
  • Gedeputeerde Staten nemen een besluit en informeren hiermee de verzoeker
  • wij publiceren het verzoek
  • tegen het besluit kunt u binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken.

Let op: als het verzoek betrekking heeft op informatie die berust bij een ander bestuursorgaan, versturen wij het verzoek door naar dat orgaan. Hiervan doen wij melding bij de verzoeker.

Links

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact met ons op: 026 359 9999