N830: Waardenburg

In 2025 verbeteren we het kruispunt op de Steenweg (N830) bij Waardenburg. Bij de afrit van de A2 die aansluit op de N830 maken we 2 rijstroken en de rotonde op de Steenweg wordt een kruising met verkeerslichten om het verkeer vlot en veilig door te laten stromen.

Inloopbijeenkomst   

Op maandag 25 september 2023 organiseerden we een inloopbijeenkomst waar we de ontwerptekening van de 2 kruispunten op de N830 toelichtten. Deskundigen van de provincie en gemeente West Betuwe waren aanwezig om in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden van omwonenden en belangstellenden.

Wanneer?Wat?

25 september 2023

Inloopbijeenkomst

Najaar 2023

Opstellen definitief ontwerp

Voorjaar 2024

Grondaankoop, vergunningen en procedures

Najaar 2024

Opstellen contract voor aanbesteding van de werkzaamheden

2025

Uitvoering werkzaamheden

Verbetering verkeersafwikkeling N830 – A2 

In de huidige situatie ontstaat er filevorming bij de afrit van de A2 die aansluit op de Steenweg (N830). Daarom bouwen we de vluchtstrook om naar een 2e rijstrook en plaatsen we verkeerslichten om het verkeer te regelen. Daarnaast wordt de rotonde omgevormd naar een kruising met verkeerslichten. Dit verbetert de verkeersafwikkeling op het kruispunt. De aanpassing van het kruispunt op de N830 is onderdeel van Programma A2 Deil-Vught | MIRT A2 Deil Vught

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.