N830: Ontsluiting Hellouw

Samen met gemeente West Betuwe zijn plannen gemaakt voor aanpassingen op de N830: Ontsluiting Hellouw.

De gemeente West Betuwe heeft besloten te investeren in een veilige ontsluiting van Hellouw op de N830 (Graaf Reinaldweg). Dit doen we door het aanleggen van een rotonde, het aanpassen van de oversteek bij de Irenestraat en het afsluiten van de Oudenhof op de N830. Gemeente en provincie Gelderland hebben overeenstemming over deze maatregel.

 

Aanleiding

Er wordt al vele jaren discussie gevoerd over een veilige ontsluiting van Hellouw op de N830. Op verzoek van de gemeente is in samenwerking met provincie Gelderland in 2012 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden hiervoor. De gemeente heeft als uitgangspunt gesteld dat een eventuele rotonde aangelegd moet worden tussen de aansluiting van de Korfgraaf op de parallelweg en de Irenestraat. Dit op basis van de ‘visie Graaf Reinaldweg’, vastgesteld op 20 maart 2008. 

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Neerijnen en de provincie Gelderland hebben overeenstemming over het maatregelenpakket en de financiële bijdrage van de provincie. De samenwerkingsovereenkomst is op 10 januari 2018 ondertekend.

Onderzoek alternatieve locatie rotonde

De gemeente West Betuwe onderzoekt welke alternatieve locaties er zijn voor de rotonde. 

Vragen N830?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente West Betuwe, per mail gemeente@westbetuwe.nl of via telefoon (0345) 728 800.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.