N303: Rondweg Voorthuizen

Om de verkeersdrukte in het dorp Voorthuizen te verminderen en de veiligheid te vergroten komt er een rondweg. Sinds februari 2019 voeren we werkzaamheden aan de rondweg uit.
Aannemer Strukton Civiel: Bezoek website van Strukton Civiel

Het verkeer vanaf de N303 rijdt dwars door het dorp Voorthuizen. Met als gevolg opstoppingen, onveilige situaties en hinder voor omwonenden. Alleen het omleiden van het verkeer om het dorp heen biedt een duurzame oplossing. Daarvoor is een nieuwe rondweg nodig. Sinds februari 2019 zijn de werkzaamheden gestart.

Nieuwsbrieven

Over het project

Een westelijke omleiding om Voorthuizen is de beste oplossing voor de verkeersproblemen in het dorp. Het zorgt voor een sterke afname van de verkeersdrukte in de dorpskern, waardoor de veiligheid en leefbaarheid verbeteren. De westelijke omleiding loopt vanaf de aansluiting op de A1 bij de Baron van Nagellstraat om de kern van Voorthuizen heen. Daarbij kruist het de Overhorsterweg en sluit ten noorden van de begraafplaats weer aan op de huidige N303.

Werkzaamheden in Voorthuizen

Sinds februari 2019 voeren we de werkzaamheden aan de rondweg uit. De aannemer voor de realisatie van de rondweg Voorthuizen is Strukton Civiel. Om u goed uit te leggen welke werkzaamheden hij doet, kunt u de video van de aannemer bekijken. U kunt ook de tekst van de video (PDF 43 kB) lezen. Voor meer informatie over de werkzaamheden verwijzen wij u naar de aannemer. Zijn gegevens staan onderop deze pagina.

Informatiecentrum

Het informatiecentrum is in het voormalige woonhuis aan de Baron van Nagellstraat 108 in Voorthuizen. Iedere eerste woensdag van de maand van 15.30 tot 17.30 uur ontvangen we inwoners. U kunt er terecht voor vragen, een kopje koffie of om de wegenkaarten van de rondweg N303 te bekijken. Daarnaast kunt u het informatiecentrum op afspraak bezoeken.

Ruim 150 inwoners bij inloopbijeenkomst

Op 6 februari 2019 was er een inloopbijeenkomst over de aanleg van de rondweg N303 in Voorthuizen. Er waren kaarten te zien, informatie over de werkzaamheden, de planning voor 2019 en een video over de werkzaamheden. Teams van de provincie, de gemeente en de aannemer beantwoordden alle vragen. Ruim 150 inwoners waren aanwezig

Archeologie

Onze archeologen hebben een goed begrensde vindplaats uit de Midden-Steentijd gevonden op de N303 Voorthuizen, met meerdere haardkuilen en een mogelijke vuursteenbewerkingsplaats. Baac Archeologie en Bouwhistorie (BAAC) doet er nu onderzoek naar.

Voorlichtingsvideo

We hebben een voorlichtingsvideo gemaakt in samenwerking met de gemeente Barneveld, de aannemer Reef Infra en inwoners. Het is een terugblik en vooruitblik voor 2019. We leggen in de video uit hoe en waar de werkzaamheden worden gedaan en wat inwoners globaal kunnen verwachten.

Waar kunt u terecht?

Bij de plannen voor de rondweg N303 in Voorthuizen werken we samen met de gemeente Barneveld die zorgt voor de aanleg van de verbindingsweg tussen de Rubensstraat en de Apeldoornsestraat. Als u vragen heeft over dit onderdeel van het project, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de gemeente Barneveld, info@barneveld.nl of via telefoonnummer 140342 (geen netnummer nodig). Strukton Civiel Noord en Oost bv Telefoonnummer: 0541 584 111 E-mail: info.civielnoordenoost@strukton.com Of ga naar de website.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.