Verkiezingen Provinciale Staten

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Bent u stemgerechtigd en geregistreerd als inwoner van Gelderland? Dan kunt u uw stem uitbrengen op het Gelderse Statenlid van uw keuze.

Overzicht van deelnemende partijen

Klik op het logo van de partij om naar de partijwebsite te gaan.

VVD CDA D66 SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (PvdA)

PVV (Partij voor de Vrijheid) ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) GroenLinks Partij voor de Dieren 

50PLUS Forum voor Democratie DENK Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje Jezus Leeft 

Dit doet de provincie

Tot aan de verkiezingen en de week erna publiceren we een foto met inwoners van Gelderland die gebruik maken van een product of dienst van de provincie Gelderland. Bijvoorbeeld, een fietser op een snelfietspad. In de tekst leest u wat de rol van de provincie hierbij is. Deze foto’s vindt u terug op onze website en we verspreiden ze via diverse sociale media (Twitter, Facebook en Instagram). U vindt ze onder #ditdoetdeprovincie.

Jong Gelderland kiest!

Onder de noemer Jong Gelderland kiest! brengen we de verkiezingen onder de aandacht van jongeren. Zo is er een mobiele escaperoom die langs Gelderse MBO-scholen rijdt. Spelenderwijs leren jongeren meer over de provincie en dat zij kunnen gaan stemmen.
Kijk voor meer informatie op de pagina Jong Gelderland kiest! 

Stemhulp

Voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn er stemhulpen:

Verkiezingsdebatten in Gelderland

Diverse organisaties organiseren de komende periode verkiezingsdebatten. Via http://www.gelderland.nl/stateninformatie ziet u welke.

Praktische informatie over stemmen

U ontvangt, uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen, op uw huisadres 2 stempassen: Eén Provinciale Statenverkiezingen en 1 voor de waterschappen.
Alle antwoorden op veel gestelde vragen over het stemmen kunt u lezen op de pagina met informatie over stemmen.

Wat gebeurt er na de verkiezingen?

De Provinciale Statenverkiezingen zijn de eerste stap in de vorming van een nieuwe Provinciale Staten en een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Na het sluiten van de stemlokalen op 20 maart 2019 volgen naar verwachting deze stappen:

 • Voorlopige verkiezingsuitslag
  Na het tellen van de stemmen op woensdag 20 maart 2019 worden de voorlopige uitslagen bekendgemaakt.
 • Definitieve uitslag
  N
  a de voorlopige telling wordt de exacte zetelverdeling berekend. De definitieve uitslag is waarschijnlijk op 25 maart 2019 bekend.
 • Afscheid vertrekkende Statenleden
  Op 26 maart 2019 nemen de Statenleden die zich niet verkiesbaar hebben gesteld en de Statenleden die niet zijn herkozen afscheid. Een aantal Statenleden ontvangt een Koninklijke onderscheiding.
 • Eerste vergadering nieuwe Provinciale Staten
  Op donderdag 28 maart 2019 is de installatie van de nieuw gekozen Statenleden.
 • Onderhandelingen
  De fracties gaan met elkaar in gesprek om te komen tot een akkoord en een nieuw college. Gebruikelijk is dat de grootste fractie hiervoor het initiatief neemt.
 • Akkoord
  De partijen die met elkaar in zee willen gaan, sluiten een akkoord, waarin zij afspraken maken over de aanpak van belangrijke kwesties en over de samenstelling van het te vormen college van Gedeputeerde Staten (de zetelverdeling en de verdeling van portefeuilles).
 • Vorming nieuw college van Gedeputeerde Staten 
  De partijen die afgesproken hebben samen te gaan werken (coalitiepartijen) dragen de nieuwe leden van GS voor. De kandidaten hoeven geen Statenlid te zijn. In een Statenvergadering worden de nieuwe collegeleden benoemd.