Verkiezingen Provinciale Staten

Op 20 maart 2019 waren de Provinciale Statenverkiezingen. 

Wat gebeurt er na de verkiezingen?

De Provinciale Statenverkiezingen zijn de eerste stap in de vorming van een nieuwe Provinciale Staten en een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Na het sluiten van de stemlokalen op 20 maart 2019 volgen naar verwachting deze stappen:

 • Definitieve uitslag
  N
  a de voorlopige telling is de exacte zetelverdeling berekend. De definitieve uitslag is bekend.
 • Afscheid vertrekkende Statenleden
  Op 26 maart 2019 namen de Statenleden die zich niet verkiesbaar hebben gesteld en de Statenleden die niet zijn herkozen afscheid. Een aantal Statenleden ontving een Koninklijke onderscheiding. 
 • Eerste vergadering nieuwe Provinciale Staten
  Op donderdag 28 maart 2019 was de installatie van de nieuw gekozen Statenleden.
 • Onderhandelingen
  De fracties zijn met elkaar in gesprek om te komen tot een akkoord en een nieuw college. Gebruikelijk is dat de grootste fractie hiervoor het initiatief neemt. 
 • Akkoord
  De partijen die met elkaar in zee willen gaan, sluiten een akkoord, waarin zij afspraken maken over de aanpak van belangrijke kwesties en over de samenstelling van het te vormen college van Gedeputeerde Staten (de zetelverdeling en de verdeling van portefeuilles).
 • Vorming nieuw college van Gedeputeerde Staten 
  De partijen die afgesproken hebben samen te gaan werken (coalitiepartijen) dragen de nieuwe leden van GS voor. De kandidaten hoeven geen Statenlid te zijn. In een Statenvergadering worden de nieuwe collegeleden benoemd.

Overzicht van partijen in Provinciale Staten

De verkiezingen zijn achter de rug. De volgende partijen hebben zetels verworven en komen in Provinciale Staten. Voor een overzicht van de zetelverdeling, lees hier het nieuwsbericht. Klik op het logo van de partij om naar de partijwebsite te gaan. 

VVD CDA D66 SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (PvdA)

PVV (Partij voor de Vrijheid) ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) GroenLinks Partij voor de Dieren 

50PLUS Forum voor Democratie

Dit doet de provincie

Tot aan de verkiezingen publiceerden we een foto met inwoners van Gelderland die gebruik maken van een product of dienst van de provincie Gelderland. Bijvoorbeeld, een fietser op een snelfietspad. In de tekst leest u wat de rol van de provincie hierbij is. Deze foto’s vindt u terug op onze website en we verspreiden ze via diverse sociale media (Twitter, Facebook en Instagram). U vindt ze onder #ditdoetdeprovincie.

Jong Gelderland kiest!

Onder de noemer Jong Gelderland kiest! brachten we de verkiezingen onder de aandacht van jongeren. Zo is er een mobiele escaperoom die langs Gelderse MBO-scholen rijdt. Spelenderwijs leren jongeren meer over de provincie en dat zij kunnen gaan stemmen. Kijk voor meer informatie op de pagina Jong Gelderland kiest!