Windpark IJsselwind – archiefpagina

Provincie Gelderland werkt aan een inpassingsplan voor windpark IJsselwind. Op deze pagina vindt u belangrijke documenten.
Windpark IJsselwind – archiefpagina

Vastgesteld provinciaal inpassingsplan

Het vastgestelde inpassingsplan is te raadplegen op de website van Ruimtelijke Plannen of te vinden op Ruimtelijke Plannen via de imro-code NL.IMRO.9925.IJsselwindZutphen-VST1.

Document (klik op de titel om te openen)
Toelichting
Overzicht alle bijlagen bij toelichting
Regels
Overzicht alle bijlagen bij regels

Het vastgestelde inpassingsplan is te raadplegen op de website van Ruimtelijke Plannen of te vinden op Ruimtelijke Plannen via de imro-code NL.IMRO.9925.IJsselwindZutphen-VST1.

Document (klik op de titel om te openen)
Document (klik op de titel om te openen)
Document (klik op de titel om te openen)
Document (klik op de titel om te openen)

Besluiten omgevingsvergunningen

Windturbine 1 en 2 IJsselwind
Omgevingsvergunning, inclusief de m.e.r.-beoordeling (klik op de titel om te openen)
Besluit 
Bijlage 0 Vergunningaanvraag
Bijlage 1 Toelichting op de aanvraag Windpark IJsselwind v2.0 
Bijlage 2 Kadastrale kaart percelen IJsselwind 
Bijlage 3 Inrichtingstekening Windpark IJsselwind v2.0 
Bijlage 4 Situatietekening Windpark IJsselwind
Bijlage 5 Principetekening windturbines incl. fundatie
Bijlage 6 Besluit m.e.r.-beoordeling Windpark IJsselwind 
Bijlage 7 Rapportage externe veiligheid Windpark IJsselwind 
Bijlage 8 Tekeningen onderstation Windpark IJsselwind 
Bijlage 9 Advies RKC (feb 2019)
Bijlage 10 Akoestisch onderzoek en onderzoek slagschaduw 

 

Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Ogevingsvergunning, inclusief de m.e.r.-beoordeling (klik op de titel om te openen)
Besluit 
Bijlage 0 Vergunningsaanvraag
Bijlage 1 Toelichting op de aanvraag Windpark IJsselwind
Bijlage 2 Kadastrale kaart perceel WRIJ 
Bijlage 3 Inrichtingstekening Windpark IJsselwind 
Bijlage 4 Situatietekening Windpark IJsselwind
Bijlage 5 Principetekening windturbines incl. fundatie 
Bijlage 6 Besluit m.e.r.-beoordeling Windpark IJsselwind
Bijlage 7 Rapportage externe veiligheid Windpark IJsselwind 
Bijlage 8 Tekeningen onderstation Windpark IJsselwind 
Bijlage 9 Advies RKC (feb 2019)
Bijlage 10 Akoestisch onderzoek en onderzoek slagschaduw

De besluiten over de vergunningen zijn niet digitaal toegankelijk. Ervaart u problemen met de toegankelijkheid dan helpen wij u hier graag bij. Neem contact op met het provincieloket voor de mogelijkheden. 

 

Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJsselOgevingsvergunning, inclusief de m.e.r.-beoordeling (klik op de titel om te openen)Besluit Bijlage 0 VergunningsaanvraagBijlage 1 Toelichting op de aanvraag Windpark IJsselwindBijlage 2 Kadastrale kaart perceel WRIJ Bijlage 3 Inrichtingstekening Windpark IJsselwind Bijlage 4 Situatietekening Windpark IJsselwindBijlage 5 Principetekening windturbines incl. fundatie Bijlage 6 Besluit m.e.r.-beoordeling Windpark IJsselwindBijlage 7 Rapportage externe veiligheid Windpark IJsselwind Bijlage 8 Tekeningen onderstation Windpark IJsselwind Bijlage 9 Advies RKC (feb 2019)Bijlage 10 Akoestisch onderzoek en onderzoek slagschaduw

De besluiten over de vergunningen zijn niet digitaal toegankelijk. Ervaart u problemen met de toegankelijkheid dan helpen wij u hier graag bij. Neem contact op met het provincieloket voor de mogelijkheden. 

Windturbine 1 en 2 IJsselwind
Omgevingsvergunning, inclusief de m.e.r.-beoordeling (klik op de titel om te openen)
Windturbine 1 en 2 IJsselwind
Windturbine 1 en 2 IJsselwind
Windturbine 1 en 2 IJsselwind
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Ogevingsvergunning, inclusief de m.e.r.-beoordeling (klik op de titel om te openen)
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel

Ontwerp-wijzigingen watervergunning

Document (klik op de titel om te openen)
Document (klik op de titel om te openen)

Ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming

Document (klik op de titel om te openen)
Ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming

De ontwerpbesluiten zijn niet digitaal toegankelijk. Ervaart u problemen met de toegankelijkheid dan helpen wij u hier graag bij. Neem contact op met het provincieloket voor de mogelijkheden.

De ontwerpbesluiten zijn niet digitaal toegankelijk. Ervaart u problemen met de toegankelijkheid dan helpen wij u hier graag bij. Neem contact op met het provincieloket voor de mogelijkheden.

Document (klik op de titel om te openen)

MER beoordelingsbesluit

Document (klik op de titel om te openen)
Document (klik op de titel om te openen)
Document (klik op de titel om te openen)

Verslagen en overige documenten

 

Verslagen (klik op de titel om te openen)
Verslagen (klik op de titel om te openen)
Overige documenten (klik op de titel om te openen)
Overige documenten (klik op de titel om te openen)

Meer informatie

Heeft u nog vragen over Windpark IJsselwind of over de aanpak? Neemt u dan contact op met ons op via e-mail. Bellen kan ook, telefoon: 026 359 99 99.