Windpark IJsselwind – archiefpagina

Provincie Gelderland werkt aan een inpassingsplan voor windpark IJsselwind. Op deze pagina vindt u belangrijke documenten.
Windpark IJsselwind – archiefpagina

Onderdelen provinciaal inpassingsplan

Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
Toelichting 
Overzicht alle bijlagen bij toelichting 
Bijlage 1 M.e.r.-beoordelingsbesluit en Aanmeldingsnotitie  
Bijlage 2 Onderbouwing normstelling  
Bijlage 3 Onderzoek geluid en slagschaduw (tevens bijlage 1 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Bijlage 4 Onderzoek externe veiligheid (tevens bijlage 9 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Bijlage 5 Akkoord TenneT  
Bijlage 6 Mogelijke effecten van windpark op terrein/installaties van GMB (tevens bijlage 10 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Bijlage 7 Kankercluster onderzoek Eefde West (tevens bijlage 17 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Bijlage 8 Ecologie verzameldocument MER en ontheffing Wnb 2018 (tevens bijlage 2 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Bijlage 9 Aanvaringsslachtoffers vogels 2018 (tevens bijlage 4 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Bijlage 10 AERIUS-berekening en beoordeling stikstofdepositie 2022  
Bijlage 11 Veldonderzoek naar ganzen en watervogels 2021-2022 (tevens bijlage 3 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Bijlage 12 Vleermuizenonderzoek 2017 (tevens bijlage 5 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Bijlage 13 Aanvulling vleermuizenonderzoek 2018(tevens bijlage 6 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Bijlage 14 Beveronderzoek 2022 (tevens bijlage 8 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Bijlage 15 Dassenonderzoek 2022 (tevens bijlage 7 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Bijlage 16 Invloed op waterveiligheid 2018 
Bijlage 17 Oplegnotitie waterveiligheid 2022 (tevens bijlage 11 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Bijlage 18 Hydrologisch onderzoek voormalige stortplaats Fort de Pol (tevens bijlage 13 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Bijlage 19 Evaluatierapport actieve sanering Fort de Pol + instemming (tevens bijlage 12 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Bijlage 20 Toetsing LVNL  
Bijlage 21 Radarverstoringsonderzoek en VVGB Defensie (tevens bijlage 15 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Bijlage 22 Toetsing scheepvaartradar (tevens bijlage 16 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Bijlage 23 Effect windturbines op geur als gevolg van GMB (tevens bijlage 14 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Bijlage 24 Participatieplan provincie  
Bijlage 25 Overlegreacties  
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
 
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
 
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
 
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
 
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
(tevens bijlage 1 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
(tevens bijlage 9 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
 
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
(tevens bijlage 10 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
(tevens bijlage 17 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
(tevens bijlage 2 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
(tevens bijlage 4 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
 
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
(tevens bijlage 3 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
(tevens bijlage 5 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
(tevens bijlage 6 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
(tevens bijlage 8 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
(tevens bijlage 7 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
 
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
(tevens bijlage 11 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
(tevens bijlage 13 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
(tevens bijlage 12 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
 
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
(tevens bijlage 15 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
(tevens bijlage 16 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
(tevens bijlage 14 bij aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling)
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
 
Document (klik op de titel om te openen)Aanvullende informatie
undefined
 

Regels

Document (klik op de titel om te openen
Regels
Overzicht bijlagen bij de regels 
Bijlage 1 Reken- en handhavingsmethodiek
Bijlage 2 Uitgangspunten voor landschappelijke versterking
Bijlage 3 Nummering windturbines

Het ontwerp-inpassingsplan is te raadplegen op de website van Ruimtelijke Plannen of te vinden via de imro-code NL.IMRO.9925.IJsselwindZutphen-ONT1.

Het ontwerp-inpassingsplan is te raadplegen op de website van Ruimtelijke Plannen of te vinden via de imro-code NL.IMRO.9925.IJsselwindZutphen-ONT1.

Document (klik op de titel om te openen
Document (klik op de titel om te openen
Document (klik op de titel om te openen
Document (klik op de titel om te openen
Document (klik op de titel om te openen

Ontwerp-besluiten vergunningen

Windturbine 1 en 2 IJsselwind
Ontwerp-omgevingsvergunning, inclusief de m.e.r.-beoordeling (klik op de titel om te openen)
Ontwerp-besluit 
Bijlage 0 Aanvraag vergunningaanvraag behandelen WABO ODRN 
Bijlage 1 Toelichting op de aanvraag Windpark IJsselwind v2.0 
Bijlage 2 Kadastrale kaart percelen IJsselwind 
Bijlage 3 Inrichtingstekening Windpark IJsselwind v2.0 
Bijlage 4 Situatietekening Windpark IJsselwind
Bijlage 5 Principetekening windturbines incl. fundatie
Bijlage 6 Besluit m.e.r.-beoordeling Windpark IJsselwind 
Bijlage 7 Rapportage externe veiligheid Windpark IJsselwind 
Bijlage 8 Tekeningen onderstation Windpark IJsselwind 
Bijlage 9 Advies RKC (feb 2019)
Bijlage 10 Akoestisch onderzoek en onderzoek slagschaduw 

 

Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Ontwerp-omgevingsvergunning, inclusief de m.e.r.-beoordeling (klik op de titel om te openen)
Ontwerp-besluit 
Bijlage 0 Aanvraagformulier omgevingsvergunning 
Bijlage 1 Toelichting op de aanvraag Windpark IJsselwind
Bijlage 2 Kadastrale kaart perceel WRIJ 
Bijlage 3 Inrichtingstekening Windpark IJsselwind 
Bijlage 4 Situatietekening Windpark IJsselwind
Bijlage 5 Principetekening windturbines incl. fundatie 
Bijlage 6 Besluit m.e.r.-beoordeling Windpark IJsselwind
Bijlage 7 Rapportage externe veiligheid Windpark IJsselwind 
Bijlage 8 Tekeningen onderstation Windpark IJsselwind 
Bijlage 9 Advies RKC (feb 2019)
Bijlage 10 Akoestisch onderzoek en onderzoek slagschaduw

De ontwerp-besluiten over de vergunningen zijn niet digitaal toegankelijk. Ervaart u problemen met de toegankelijkheid dan helpen wij u hier graag bij. Neem contact op met het provincieloket voor de mogelijkheden. 

 

Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJsselOntwerp-omgevingsvergunning, inclusief de m.e.r.-beoordeling (klik op de titel om te openen)Ontwerp-besluit Bijlage 0 Aanvraagformulier omgevingsvergunning Bijlage 1 Toelichting op de aanvraag Windpark IJsselwindBijlage 2 Kadastrale kaart perceel WRIJ Bijlage 3 Inrichtingstekening Windpark IJsselwind Bijlage 4 Situatietekening Windpark IJsselwindBijlage 5 Principetekening windturbines incl. fundatie Bijlage 6 Besluit m.e.r.-beoordeling Windpark IJsselwindBijlage 7 Rapportage externe veiligheid Windpark IJsselwind Bijlage 8 Tekeningen onderstation Windpark IJsselwind Bijlage 9 Advies RKC (feb 2019)Bijlage 10 Akoestisch onderzoek en onderzoek slagschaduw

De ontwerp-besluiten over de vergunningen zijn niet digitaal toegankelijk. Ervaart u problemen met de toegankelijkheid dan helpen wij u hier graag bij. Neem contact op met het provincieloket voor de mogelijkheden. 

Windturbine 1 en 2 IJsselwind
Ontwerp-omgevingsvergunning, inclusief de m.e.r.-beoordeling (klik op de titel om te openen)
Windturbine 1 en 2 IJsselwind
Windturbine 1 en 2 IJsselwind
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Ontwerp-omgevingsvergunning, inclusief de m.e.r.-beoordeling (klik op de titel om te openen)
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel

MER beoordelingsbesluit

Document (klik op de titel om te openen)
Document (klik op de titel om te openen)
Document (klik op de titel om te openen)

Verslagen en overige documenten

 

Verslagen (klik op de titel om te openen)
Verslagen (klik op de titel om te openen)
Overige documenten (klik op de titel om te openen)
Overige documenten (klik op de titel om te openen)

Meer informatie

Heeft u nog vragen over Windpark IJsselwind of over de aanpak? Neemt u dan contact op met ons op via e-mail. Bellen kan ook, telefoon: 026 359 99 99.