Windpark IJsselwind – archiefpagina

Provincie Gelderland werkt aan een inpassingsplan voor windpark IJsselwind. Op deze pagina vindt u belangrijke documenten.
Mensen op scooter rijden langs windmolens

Vastgesteld provinciaal inpassingsplan

Het vastgestelde inpassingsplan is te raadplegen op de website van Ruimtelijke Plannen of te vinden op Ruimtelijke Plannen via de imro-code NL.IMRO.9925.IJsselwindZutphen-VST1.

Document (klik op de titel om te openen)
Toelichting
Overzicht alle bijlagen bij toelichting
Regels
Overzicht alle bijlagen bij regels
Document (klik op de titel om te openen)
Document (klik op de titel om te openen)
Document (klik op de titel om te openen)
Document (klik op de titel om te openen)

Besluiten omgevingsvergunningen

Windturbine 1 en 2 IJsselwind
Omgevingsvergunning, inclusief de m.e.r.-beoordeling (klik op de titel om te openen)
Besluit 
Bijlage 0 Vergunningaanvraag
Bijlage 1 Toelichting op de aanvraag Windpark IJsselwind v2.0 
Bijlage 2 Kadastrale kaart percelen IJsselwind 
Bijlage 3 Inrichtingstekening Windpark IJsselwind v2.0 
Bijlage 4 Situatietekening Windpark IJsselwind
Bijlage 5 Principetekening windturbines incl. fundatie
Bijlage 6 Besluit m.e.r.-beoordeling Windpark IJsselwind 
Bijlage 7 Rapportage externe veiligheid Windpark IJsselwind 
Bijlage 8 Tekeningen onderstation Windpark IJsselwind 
Bijlage 9 Advies RKC (feb 2019)
Bijlage 10 Akoestisch onderzoek en onderzoek slagschaduw 

 

Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Ogevingsvergunning, inclusief de m.e.r.-beoordeling (klik op de titel om te openen)
Besluit 
Bijlage 0 Vergunningsaanvraag
Bijlage 1 Toelichting op de aanvraag Windpark IJsselwind
Bijlage 2 Kadastrale kaart perceel WRIJ 
Bijlage 3 Inrichtingstekening Windpark IJsselwind 
Bijlage 4 Situatietekening Windpark IJsselwind
Bijlage 5 Principetekening windturbines incl. fundatie 
Bijlage 6 Besluit m.e.r.-beoordeling Windpark IJsselwind
Bijlage 7 Rapportage externe veiligheid Windpark IJsselwind 
Bijlage 8 Tekeningen onderstation Windpark IJsselwind 
Bijlage 9 Advies RKC (feb 2019)
Bijlage 10 Akoestisch onderzoek en onderzoek slagschaduw
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel
Windturbine 3 Waterschap Rijn en IJssel

De besluiten over de vergunningen zijn niet digitaal toegankelijk. Ervaart u problemen met de toegankelijkheid dan helpen wij u hier graag bij. Neem contact op met het provincieloket voor de mogelijkheden. 

Besluiten in tweede deel van gecoördineerde procedure

De besluiten zijn niet digitaal toegankelijk. Ervaart u problemen met de toegankelijkheid dan helpen wij u hier graag bij. Neem contact op met het provincieloket voor de mogelijkheden.

Besluit in derde deel van gecoördineerde procedure

Het besluit is niet digitaal toegankelijk. Ervaart u problemen met de toegankelijkheid dan helpen wij u hier graag bij. Neem contact op met het provincieloket voor de mogelijkheden.

MER beoordelingsbesluit

Verslagen en overige documenten

 

Overige documenten (klik op de titel om te openen)
Participatieplan windpark IJsselwind
Nieuwsbrieven
Overige documenten (klik op de titel om te openen)
Overige documenten (klik op de titel om te openen)

Meer informatie

Heeft u nog vragen over Windpark IJsselwind of over de aanpak? Neemt u dan contact op met ons op via e-mail. Bellen kan ook, telefoon: 026 359 99 99.