Planning windpark Horst en Telgt

Op deze pagina vindt u de voorlopige planning van windpark Horst en Telgt.

Fases

Voorbereidingsfase

Verkenningsfase (voorjaar 2022 - voorjaar 2023)

Planuitwerking (voorjaar 2023 – eind 2023)

Definitieve fase (2024)