Gelders aanbod Nationale Woon- en Bouwagenda

Om de wooncrisis in Nederland tegen te gaan, heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Nationale Woon- en Bouwagenda opgesteld. Als provincie Gelderland kunnen en willen wij een bijdrage leveren aan deze doelstellingen.
Gelders aanbod Nationale Woon- en Bouwagenda

Daarom hebben we een indicatief Gelders aanbod opgesteld. De komende tijd verkennen we de haalbaarheid hiervan, én de mogelijkheid om eventueel tot een hoger bod te komen.

Ons doel: 90.000 nieuwe woningen bouwen tot en met 2030.

Binnen de provincie Gelderland kunnen naar schatting minimaal 90.000 woningen gebouwd worden tot en met 2030. Dat is 10% van de landelijke opgave van 900.000 woningen. Naar schatting kan 45% tot 65% in één van de betaalbaarheidscategorieën van het ministerie worden gebouwd.

Klik op de infographic voor een grotere weergave.

Infographic over het Gelders aanbod

Wat is daarvoor nodig?

Voor de realisatie van minimaal 90.000 woningen, inclusief een flink aantal betaalbare woningen, zal op verschillende vlakken steun van de rijksoverheid nodig zijn. We roepen het kabinet op om deze steun daadwerkelijk te geven. Anders is het niet mogelijk de genoemde aantallen (betaalbare) woningen te realiseren.

Het gaat onder meer om bijdrage in:

Woningbouwprojecten kosten vaak meer geld dan ze opleveren. Om deze woningen betaalbaar te houden is een financiële bijdrage nodig. 

Investeringen in bereikbaarheid, bijvoorbeeld in de RegioExpres en verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen en Kesteren, zodat mensen vlot en duurzaam naar hun werk kunnen gaan.

Structureel is er circa € 10 tot € 16 miljoen per jaar nodig voor extra ambtenaren voor gemeenten, om extra plannen te kunnen maken en begeleiden.

Er is op diverse plekken stikstofruimte nodig voor woningbouw, omdat bijna de helft van alle stikstofgevoelige natuur in Gelderland ligt.

Woningbouwcorporaties moeten voldoende geld beschikbaar krijgen om betaalbare huurwoningen te kunnen bouwen.

Versnellen van betaalbare woningbouw

Gezien de enorme woningnood, ook in Gelderland, zijn we blij met de ambitie van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om meer betaalbare woningen te bouwen. Wij kunnen en willen als provincie een bijdrage leveren aan deze doelstellingen. Dit doen we al door onder meer het Actieplan Wonen uit te voeren, waarin versnelling van de woningbouw, betaalbaar wonen en flexibele woonvormen speerpunten zijn.

Over de Nationale Woon- en Bouwagenda

Om de wooncrisis in Nederland het hoofd te bieden, heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Nationale Woon- en Bouwagenda naar de Tweede Kamer gestuurd. Het doel hiervan is de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland te bevorderen. Een belangrijk onderdeel is het versterken van de regie op de volkshuisvesting. Daarbij wordt een vertaalslag gemaakt van nationale doelen naar provinciale afspraken en vervolgens naar regionale prestatieafspraken met gemeenten. De provincie krijgt een stevige rol toebedeeld in het vormgeven van deze regie op de woningmarkt, die ook wettelijk verankerd gaat worden.

Samenwerking en vervolg

Dit aanbod is een eerste indicatief bod. In oktober volgt een definitief en verder uitgewerkt aanbod. Voor de realisatie van deze woningen werken we intensief samen met gemeenten, woonregio’s, woningcorporaties en marktpartijen. Komende maanden zullen we met deze partijen overleggen over de haalbaarheid en uitwerking van de ambities, en over de mogelijkheid eventueel tot een hoger bod te komen. Bij dit alles geldt wel dat steun van de rijksoverheid nodig zal zijn op minimaal bovengenoemde punten.