Gelders aanbod Nationale Woon- en Bouwagenda

Om de wooncrisis in Nederland tegen te gaan, heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Nationale Woon- en Bouwagenda opgesteld. Als provincie Gelderland kunnen en willen wij een bijdrage leveren aan deze doelstellingen. Van 2022 tot en met 2030 moeten er 104.000 woningen bijkomen in Gelderland
Bouwvakker met kruiwagen op bouwplaats

We werkten daarom op basis van ons definitief Gelders aanbod samen met gemeenten en woningbouwcorporaties 6 regionale woondeals uit. Op 8 maart 2023 zetten alle betrokken bestuurders hun handtekening onder deze regionale woondeals.  

Doel

Tot en met 2030 moeten er 104.000 woningen bijkomen in Gelderland. Hiervan zijn bijna 66.500 woningen betaalbare koop- en huurwoningen. Dat zijn 4.000 woningen meer dan het definitieve woonaanbod dat we in september aan de minister deden. Van de 104.000 woningen is 31% sociale huur (vanaf 2023 is dat tot €808 per maand), 10% middenhuur (tot €1.000 per maand) en 24% betaalbare koopwoningen (tot €355.000).

Of bekijk de Infographic op volledig formaat (JPG)

Wat is daarvoor nodig?

Voor de realisatie van minimaal 104.000 woningen, inclusief een flink aantal betaalbare woningen, is op verschillende vlakken steun van de rijksoverheid nodig. We roepen het kabinet op om deze steun daadwerkelijk te geven. Anders is het niet mogelijk de genoemde aantallen (betaalbare) woningen te realiseren en kunnen we in Gelderland slechts de helft van het aantal woningen realiseren.

Het gaat onder meer om bijdrage in:

Versnellen van betaalbare woningbouw

Gezien de enorme woningnood, ook in Gelderland, zijn we blij met de ambitie van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om meer betaalbare woningen te bouwen. Wij kunnen en willen als provincie een bijdrage leveren aan deze doelstellingen. Dit doen we al door onder meer het Actieplan Wonen uit te voeren, waarin versnelling van de woningbouw, betaalbaar wonen en flexibele woonvormen speerpunten zijn.

Over de Nationale Woon- en Bouwagenda

Om de wooncrisis in Nederland te bestrijden, stelde de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Nationale Woon- en Bouwagenda op. Het doel hiervan is de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland te bevorderen. Een belangrijk onderdeel is het versterken van de regie op de volkshuisvesting. Daarbij worden nationale doelen omgezet naar provinciale afspraken en vervolgens naar regionale prestatieafspraken met gemeenten. De provincie krijgt een stevige rol in het vormgeven van deze regie op de woningmarkt, die ook wettelijk vastgelegd gaat worden.

Samenwerking en vervolg

We blijven hierover in overleg met alle partijen. Zoals genoemd is realisatie alleen mogelijk als de rijksoverheid tegemoet komt aan de genoemde randvoorwaarden. De regionale woondeals vormen het uitgangspunt voor verdere uitwerking en realisatie.