Gelders aanbod Nationale Woon- en Bouwagenda

Om de wooncrisis in Nederland tegen te gaan, heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Nationale Woon- en Bouwagenda opgesteld. Als provincie Gelderland kunnen en willen wij een bijdrage leveren aan deze doelstellingen.
Gelders aanbod Nationale Woon- en Bouwagenda

We hebben daarom een indicatief Gelders aanbod opgesteld. De komende tijd verkennen we de haalbaarheid hiervan én de mogelijkheid om eventueel tot een hoger bod te komen.

Documenten

Doel

Binnen Gelderland kunnen naar schatting minimaal 100.000 woningen gebouwd worden tot en met 2030. Dat is 11% van de landelijke opgave van 900.000 woningen. Daarbij gaat het om circa 60% betaalbare woningen, inclusief 28% sociale huurwoningen.

Infographic met het voorstel voor Gelderse Woonaanbod

Of bekijk de Infographic op volledig formaat (JPG 169 kB) 

Wat is daarvoor nodig?

Voor de realisatie van minimaal 100.000 woningen, inclusief een flink aantal betaalbare woningen, is op verschillende vlakken steun van de rijksoverheid nodig. We roepen het kabinet op om deze steun daadwerkelijk te geven. Anders is het niet mogelijk de genoemde aantallen (betaalbare) woningen te realiseren en kunnen we in Gelderland geen 100.000 maar slechts 50.000 woningen realiseren.

Het gaat onder meer om bijdrage in:

Investeringen in bereikbaarheid, bijvoorbeeld in de RegioExpres en verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen en Kesteren, zodat mensen vlot en duurzaam naar hun werk kunnen gaan.

Woningbouwprojecten kosten vaak meer geld dan ze opleveren. Om deze woningen betaalbaar te houden is een financiële bijdrage nodig van circa € 476 miljoen. 

Structureel is er circa € 7,5 miljoen per jaar nodig voor extra ambtenaren voor gemeenten, om extra plannen te kunnen maken en begeleiden. 20% van de woningbouwopgave hangt hiervan af.

Er is op diverse plekken stikstofruimte nodig voor woningbouw, omdat bijna de helft van alle stikstofgevoelige natuur in Gelderland ligt.

Versnellen van betaalbare woningbouw

Gezien de enorme woningnood, ook in Gelderland, zijn we blij met de ambitie van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om meer betaalbare woningen te bouwen. Wij kunnen en willen als provincie een bijdrage leveren aan deze doelstellingen. Dit doen we al door onder meer het Actieplan Wonen uit te voeren, waarin versnelling van de woningbouw, betaalbaar wonen en flexibele woonvormen speerpunten zijn.

 

 

Over de Nationale Woon- en Bouwagenda

Om de wooncrisis in Nederland te bestrijden, stelde de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Nationale Woon- en Bouwagenda op. Het doel hiervan is de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland te bevorderen. Een belangrijk onderdeel is het versterken van de regie op de volkshuisvesting. Daarbij worden nationale doelen omgezet naar provinciale afspraken en vervolgens naar regionale prestatieafspraken met gemeenten. De provincie krijgt een stevige rol in het vormgeven van deze regie op de woningmarkt, die ook wettelijk vastgelegd gaat worden.

Samenwerking en vervolg

Dit aanbod is een definitief bod. We blijven hierover in overleg met alle partijen. Met dit bod gaan we afspraken maken met gemeenten in regioverband. Zoals genoemd is realisatie alleen mogelijk als de rijksoverheid minimaal tegemoet komt aan de genoemde randvoorwaarden.