Onverwijlde bijstand

Heeft u een bijstandsuitkering aangevraagd bij uw gemeente of aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? In de periode waarin uw aanvraag open staat, is de gemeente of SVB verplicht om u binnen 4 weken een voorschot te geven.

Geen voorschot?

Geeft de gemeente of SVB dit voorschot niet? Dan kunt u zich richten tot de commissaris van de Koning.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de voorziening onverwijlde bijstand als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • u ontvangt geen of onvolledig voorschot en kunt de noodzakelijke middelen om van te leven niet betalen
  • u hebt een bijstandsuitkering aangevraagd bij uw gemeente of aanvullende bijstand bij de SVB
  • de gemeente/SVB heeft nog geen beslissing genomen over uw aanvraag
  • de kans dat u de uitkering krijgt, is groot
  • u werkt voldoende mee om de door de gemeente/SVB gevraagde gegevens aan te leveren.

Verzoek indienen

U dient een verzoek in bij de commissaris van de Koning van de provincie Gelderland. Dit doet u bij voorkeur schriftelijk door uw verzoek op te sturen naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Eventueel kunt u het telefonisch indienen: 026 359 99 99.

Afhandeling verzoek

We streven ernaar om binnen 5 werkdagen uw verzoek af te handelen. In die periode nemen wij in ieder geval contact op met de gemeente of SVB. Tegen het besluit van de commissaris van de Koning kunt u geen bezwaar maken.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.