Proeftuinen op de Veluwe

We gaan op de Veluwe de samenwerking aan met de regio’s en andere partners in concrete projecten, aangeduid als proeftuinen, gericht op de reductie van stikstofemissie en verduurzaming van sectoren.

Gemeenten vervullen verschillende rollen in de uitvoering van de GMS-programmering gebaseerd op wettelijke taken maar ook vanuit hun rol in gebiedsontwikkelingen. Gemeenten trekken daarin vaak in regionaal verband op, ook omdat de verspreiding van stikstof over gemeentegrenzen heen gaat. Verschillende regio’s zoeken daarin de samenwerking met andere (overheids-)partners, zoals de provincie. Graag gaan we op de Veluwe de samenwerking aan met de regio’s en andere partners in concrete projecten, aangeduid als proeftuinen, gericht op de reductie van stikstofemissie en verduurzaming van sectoren. We maken met de regio’s op de Veluwe graag afspraken over de onderstaande proeftuinen. De proeftuinen zijn projecten waarbinnen wordt geëxperimenteerd met maatregelen en nieuwe manieren van samenwerking tussen de overheden en andere partners. Het initiatief hiervoor ligt bij de regio’s evenals een nadere geografische afbakening als de aard van de proeftuin dat verlangt. Het gaat altijd om projecten die direct bijdragen aan de doelstellingen binnen GMS.

Regio Noord-Veluwe

Regio Noord-Veluwe

Regio FoodValley

Cleantech Regio