Veelgestelde stikstof vragen over beweiden en bemesten

We hebben de meest gestelde vragen voor u geselecteerd.

Beweiden en bemesten

Met de PAS uitspraak van mei 2019 is gezegd dat beweiden en bemesten vergunningplichtig zou moeten zijn. Daarvan hebben de provinciale bestuurders en minister gesteld dat een vergunningplicht niet noodzakelijk en wenselijk lijkt. De commissie Remkes heeft daaropvolgend gesteld dat beweiden en bemesten in principe niet vergunningplichtig is, omdat het gaat om een activiteit die al sinds de aanwijsdata van de Natura 2000-gebieden toegestaan was en sindsdien onveranderd is gebleven en dit door doorgevoerde maatregelen lager zou moeten zijn dan referentiesituatie. Er ontstaat op dit moment echter discussie over percelen die enkele jaren niet bemest zijn geweest.

Bekijk de veelgestelde vragen over de overige subthema's.

Andere vraag?

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.