Proeftuinen in de Rijntakken

We gaan in de Rijntakken de samenwerking aan met de regio’s en andere partners in concrete projecten, aangeduid als proeftuinen, gericht op de reductie van stikstofemissie en verduurzaming van sectoren.

In de regio Rivierenland loopt het proces van de Gebiedsagenda. Insteek is dat in de regio een breed afwegingskader wordt gemaakt, waarbij de ruimtelijke kwaliteit belangrijk is voor ontwikkelingen. Niet alles kan overal!

Binnen het instrument ‘gebiedsagenda’ worden de verschillende beleidsthema’s Wonen, Mobiliteit, Duurzaamheid en de speerpunten Economie, Agribusiness en Recreatie & Toerisme integraal afgewogen. Bij de opgaven die bij elk van de afzonderlijke programma’s zijn benoemd, wordt de reductie van de stikstof-emissie indien mogelijk gekoppeld.

Cleantech Regio