Depositiereductie in kaart

Voor alle maatregelen is de depositiereductie berekend in mol/hectare/jaar. We zullen hier spoedig een schema van online zetten. We kunnen voor iedere maatregel ook op kaart aangeven waar die depositiereductie optreedt.
zandbank in de natuur
Emissiearme stalsystemen varkenshouderijsector
Emissiearme stalsystemen kalverhouderijsector
Opkoop 50 kalverhouderijen
Emissiearme stalsystemen pluimveesector
Emissiearme stalsystemen melkveesector (melkschuif)
Snelheidsverlaging A348 en A326
50 Impactvolle industriële bedrijven