Depositiereductie in kaart

Voor alle maatregelen is de depositiereductie berekend in mol/hectare/jaar. We zullen hier spoedig een schema van online zetten. We kunnen voor iedere maatregel ook op kaart aangeven waar die depositiereductie optreedt.
Depositiereductie in kaart

Emissiearme stalsystemen varkenshouderijsector

Emissiearme stalsystemen kalverhouderijsector

Opkoop 50 kalverhouderijen

Emissiearme stalsystemen pluimveesector

Emissiearme stalsystemen melkveesector (melkschuif)

Snelheidsverlaging A348 en A326

50 Impactvolle industriƫle bedrijven