Het stikstofvraagstuk

Wat is het stikstof probleem?
stikstof effect op oud gebouw

Stikstof (N2) is een kleurloos gas dat overal in de lucht om ons heen zit. Stikstof is niet schadelijk voor mens en milieu, maar stikstofverbindingen kunnen dat wel zijn.

Er zijn 2 soorten stikstofverbindingen die ook in de lucht voorkomen:

  1. Stikstofoxiden (NOx): verbindingen van stikstof en zuurstof. Stikstofoxiden ontstaan bij de verbranding van fossiele brandstoffen. De belangrijkste bronnen van stikstofoxiden zijn het verkeer, energiecentrales, de industrie en woningen.
  2. Ammoniak (NH3): is een verbinding van stikstof en waterstof. De belangrijkste bronnen van ammoniak zijn veehouderijen.

Emissie

De uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden in de lucht noemen we emissie. Een te hoge emissie is schadelijk voor onze gezondheid en de natuur.

Depositie

Stikstofoxiden en ammoniak in de lucht komen uiteindelijk weer op de grond terecht. Dit heet depositie. Er zijn 2 soorten depositie:

  1. Natte depositie: de stoffen komen via de neerslag op de bodem terecht.
  2. Droge depositie: planten of de bodem nemen de stoffen direct uit de lucht op.

Probleem in kaart

In Nederland is de concentratie van stikstofoxide en ammoniak te hoog, hierdoor verzuurt de bodem. Een zure bodem is slecht voor de gezondheid van planten en dieren. Ze worden kwetsbaarder en sterven mogelijk uit. We moeten hier dus iets aan doen.