GMS gebiedsaanpak

Gelderse Maatregelen Stikstof werkt volgens een eigen aanpak. Voor ieder cluster van Natura 2000-gebieden (Veluwe, Achterhoek en Rijntakken) werken we een aantal stappen uit.
Luchtfoto ondergaande zon Veluwe
  • We beginnen met een probleemanalyse waarin we onderzoeken waar de depositie vandaan komt en hoe de natuur ervoor staat.
  • Dan volgen de Gelderse maatregelen. Hoe kunnen we de emissie verlagen en natuur versterken?
  • Deze maatregelen rekenen we door op kosten, tijd en effecten.
  • Vervolgens kijken we naar duurzame oplossingen: Hoe kunnen we duurzamer gaan boeren, vervoeren en produceren in balans met de natuur?
  • Tot slot proberen we in proeftuinen hoe we duurzame oplossingen kunnen versnellen.

Deze stappen doorlopen we cyclisch volgens de methodiek van doen, monitoren en bijsturen. De Gelderse aanpak doen we samen met de landbouw, mobiliteit en binnenvaart, de industrie, bouw, natuur, waterschappen en de regio’s.

De stappen hebben we hieronder ook schematisch in kaart gebracht: