Begrippenlijst

We hebben een overzicht van de meest voorkomende en belangrijkste begrippen samengesteld.
 • N2 = Stikstof
 • NH3 = Ammoniak
 • NOx = Stikstofoxyden
 • Emissie = Uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden in de lucht.
 • Depositie = De neerslag op de grond van ammoniek en stikstofoxiden.
 • KWD = Kritische Depositie Waarde
 • SSRS = stikstofregistratiesysteem
 • PAS = Programma Aanpak Stikstof
 • Beh = Besluit emissiearme huisvesting
 • GMS = Gelderse Maatregelen Stikstof
 • SVI = staat van instandhouding
 • CO2 = Koolstofdioxide
 • RES = Regionale Energie Strategie
 • WUR = Wageningen University & Research
 • Maas = Mobility as a Service
 • KV = kwalitatieve verplichting