Stikstof en maatschappelijke opgaven Achterhoek

We vertellen wat over de Stikstofconditie en de Verstedelijkingsstrategie.

Op initiatief van de provincie is een verkenning uitgevoerd naar droogte in de Achterhoek.

Versnelling door GMS: Niet alleen stikstofneerslag, maar ook verdroging leidt tot schade aan de natuur. Een verdroogde natuur is vaak gevoeliger voor stikstof. Onderdeel van GMS-natuurmaatregelen is het treffen van hydrologische maatregelen in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en overgangsgebieden. Daarmee wordt de natuur sterker en minder gevoelig voor stikstof.