Ondermijning in de sport

Ook de sportsector is gevoelig voor criminele activiteiten: van sponsoring van sportverenigingen met vermoedelijk crimineel geld en matchfixing tot drugshandel.

Daarom staat in ons coalitieakkoord 'Samen voor Gelderland' (2019-2023) (PDF 8,6 MB) dat we ondermijning in de sport verminderen.

Onderzoeksbureau DSP-groep deed in onze opdracht een verkennend onderzoek naar hoe criminele activiteiten de sport beïnvloeden, en wat belanghebbende partijen, signalen en risico’s zijn. Het bureau verzamelde de informatie door interviews met allerlei ketenpartners in de sport- en veiligheidssector, documentenanalyse en een online enquête onder sportverenigingen, sporters en professionals. Daarnaast zijn werksessies gehouden om lokaal goed samen te gaan werken, zodat het probleem beter kan worden aangepakt. U leest de uitkomsten in het eindrapport 'Ondermijningsrisico's in de Gelderse sport in beeld' (PDF 1,7 MB). We gaan aan de slag met de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek.