Geschenken- en reizenregister Provinciale Staten

Soms ontvangen Provinciale Staten geschenken of zijn ze op uitnodiging aanwezig bij een evenement. Ook maken ze soms buitenlandse reizen voor het Statenwerk. Gegevens van deze geschenken, uitnodigingen en reizen maken we uiterlijk 1 maand na melden openbaar.

Archief

De geschenken, uitnodigingen en buitenlandse reizen die leden van Provinciale Staten en fractievolgers sinds 1 januari 2017 ontvingen of maakten, kunt u opvragen bij de griffie via griffie@gelderland.nl