Geschenken, uitnodigingen en buitenlandse reizen Gedeputeerde Staten

Soms ontvangen Gedeputeerde Staten geschenken of nemen ze op uitnodiging deel aan excursies en evenementen. Ook maken ze soms buitenlandse reizen voor het werk. Gegevens van deze geschenken, uitnodigingen en reizen maken we openbaar.

Relatiekaart Nationaal Park De Hoge Veluwe

  • Omschrijving geschenk: Relatiekaart Nationaal Park De Hoge Veluwe
  • Datum ontvangst: januari 2021
  • Ontvanger: Het College van Gedeputeerde Staten
  • Ter gelegenheid van: Niet van toepassing
  • Bestemming: John Berends, Peter Drenth, Peter van ’t Hoog, Jan Markink

Hieronder staan uitnodigingen voor excursies en evenementen op kosten van derden met een waarde van meer dan € 50 sinds 1 januari 2021.

Buitenlandse reizen (eventueel op kosten van derden met een waarde van meer dan €50) sinds 1 januari 2022.

Toronto (Canada)  

• Datum: 1 tot en met 3 november 2022
• Bestuurder: John Berends en Helga Witjes
• deelname aan Nederlandse Eiwittransitie Handelsmissie ter
  versterking van de regionale economie
• Kosten: € 4.986,74
Verslag

Gedeputeerde Staten vinden dat bestuurders integer en verantwoordelijk om moeten gaan met publieke middelen. Dat geldt zeker wanneer zij op grond van hun arbeidsvoorwaarden en de geldende regels onkosten declareren.
 
Hieronder staat een overzicht van declaraties voor reis- en verblijfskosten en representatiekosten van de leden van Gedeputeerde Staten vanaf januari 2015. Declaraties van vóór januari 2015 zijn ook nog te raadplegen.