Geschenken, uitnodigingen en buitenlandse reizen Gedeputeerde Staten

Soms ontvangen Gedeputeerde Staten geschenken of nemen ze op uitnodiging deel aan excursies en evenementen. Ook maken ze soms buitenlandse reizen voor het werk. Gegevens van deze geschenken, uitnodigingen en reizen maken we openbaar.