Burgemeestersvacature gemeente Wijchen

Gemeente Wijchen zoekt een nieuwe burgemeester die inspireert, verbindt, weet wat er speelt en doet daar wat aan.
Groep wandelaars in centrum van Wijchen

De burgemeestersvacature in de gemeente Wijchen is gesloten. Deze vacature stond vanaf woensdag 25 mei 2022 in de Staatscourant open tot en met woensdag 15 juni 2022. Voor de vacature hebben zich 27 sollicitanten gemeld.

De gemeenteraad zal de aanbeveling naar verwachting eind september 2022 vaststellen in de gemeenteraad van Wijchen.

Op deze pagina vindt u de profielschets van de te benoemen burgemeester, het verslag van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie.

De beste burgemeester voor de gemeente Wijchen

Onze nieuwe burgemeester moet zich regelmatig laten zien en tijd nemen om een praatje te maken met de inwoners. Een luisterend oor dus! En weet met een authentieke flair mensen en organisaties bij elkaar te brengen en de neuzen in dezelfde richting te krijgen.

Inwoners, ondernemers, gemeenteraad, college B&W gemeente Wijchen

Tijdspad burgemeestersbenoeming

Profielschetsvergadering

Op 19 mei 2022 stelt de gemeenteraad van gemeente Wijchen tijdens de profielschetsvergadering het profiel van de nieuw te benoemen burgemeester vast.

Openstelling vacature

Op woensdag 25 mei 2022 wordt de vacature opengesteld in de Staatscourant.

Sluiting sollicitatietermijn

Op donderdag 16 juni 2022 sluit de sollicitatieprocedure

Bekendmaking aantal sollicitanten

Medio/eind juni 2022 brengen we een persbericht uit over het aantal kandidaten dat gesolliciteerd heeft naar de functie van burgemeester gemeente Wijchen.

Gesprek commissaris van de Koning en kabinetschef

Medio juli 2022 nodigen we de kandidaten uit voor een gesprek met de commissaris van de Koning en de kabinetschef.

Vertrouwenscommissie

September 2022 voert de vertrouwenscommissie gesprekken met de kandidaten.

Aanbevelingsraad

De aanbevelingsraad komt eind september 2022 met haar voorstel voor de meest geschikte kandidaat voor de burgemeestersfunctie.

Installatieraad

Medio/eind november 2022 wordt de nieuwe burgemeester van gemeente Wijchen geïnstalleerd middels de installatieraad.

Solliciteren

Het is niet meer mogelijk om te solliciteren.

Assessment

Een assessment op 1 of enkele selectiecriteria kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Dit om de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies. 

Naar verwachting zal het assessment worden beperkt tot 2 kandidaten. 

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het kabinet van de commissaris van de Koning, bereikbaar via telefoonnummer 026 359 81 25 of via een e-mail naar kabinet@gelderland.nl.