Burgemeestersvacature gemeente Ermelo

Gemeente Ermelo zoekt een burgemeester die net als de Ermeloërs oog heeft voor elkaar en voor de natuur. Een zorgzame burgemeester voor een zorgzame gemeente.
Koeien in de wei terwijl fietsers voorbij fietsen met een prachtig gebouw op de achtergrond

De burgemeestersvacature in de gemeente Ermelo is gesloten. Deze vacature stond vanaf woensdag 22 juni 2022 in de Staatscourant open tot en met woensdag 13 juli 2022. Voor de vacature hebben zich 29 sollicitanten gemeld.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester wordt naar verwachting in medio oktober 2022 in de gemeenteraad van Ermelo vastgesteld.

Op deze pagina vindt u de profielschets van de te benoemen burgemeester, het verslag van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie.

Empatische verbinder

Ermelo kijkt uit naar jou als onze burgemeester als je een verbinder in hart en nieren bent. Je hebt daarnaast netwerkende en aanjagende kwaliteiten met empathie en warmte.

Gemeentebestuur en inwoners

Gemeente Ermelo

Solliciteren

Het is niet meer mogelijk om te solliciteren.

Tijdspad burgemeestersbenoeming

Profielschetsvergadering

Op 20 juni 2022 stelt de gemeenteraad van gemeente Ermelo tijdens de profielschetsvergadering het profiel van de nieuws te benoemen burgemeester vast.

Openstelling vacature

Op woensdag 22 juni 2022 wordt de vacature opengesteld in de Staatscourant.

Sluiting sollicitatietermijn

Op woensdag 13 juli sluit de sollicitatieprocedure

Bekendmaking aantal sollicitanten

Medio/eind juli brengen we een persbericht uit over het aantal kandidaten dat gesolliciteerd heeft naar de functie van burgemeester gemeente Ermelo.

Gesprek commissaris van de Koning en kabinetschef

Eind augustus/begin september nodigen we de kandidaten uit voor een gesprek met de commissaris van de Koning en de kabinetschef.

Vertrouwenscommissie

Eind september/begin oktober voert de vertrouwenscommissie gesprekken met de kandidaten.

Aanbevelingsraad

De aanbevelingsraad komt medio oktober met haar voorstel voor de meest geschikte kandidaat voor de burgemeestersfunctie.

Installatieraad

Begin december wordt de nieuwe burgemeester van gemeente Ermelo geïnstalleerd middels de installatieraad.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het kabinet van de commissaris van de Koning, bereikbaar via e-mail naar kabinet@gelderland.nl.