Burgemeestersvacature gemeente Barneveld

Voegt u een nieuw hoofdstuk toe aan ons verhaal? Wij zoeken een burgemeester met een warm hart én lef!
Twee luchtballonnen tijdens de Barneveldse ballon fiesta

De burgemeestersvacature in de gemeente Barneveld is gesloten. Deze vacature stond vanaf vrijdag 9 september 2022 in de Staatscourant open tot en met vrijdag 30 september 2022.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester wordt naar verwachting medio december 2022 in de gemeenteraad van Barneveld vastgesteld.

Op deze pagina vindt u de profielschets van de te benoemen burgemeester, het verslag van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie.

U hebt een warm hart én lef

De nieuwe burgemeester richt zich vooral op contact met de inwoners om te weten wat er speelt en is zichtbaar en benaderbaar!

Inwoners van de gemeente Barneveld

Solliciteren

Solliciteren is niet meer mogelijk.

Tijdspad burgemeestersbenoeming

Profielschetsvergadering

Op 5 september 2022 stelt de gemeenteraad van gemeente Barneveld tijdens de profielschetsvergadering het profiel van de nieuw te benoemen burgemeester vast.

Openstelling vacature

Vrijdag 9 september 2022 wordt de vacature opengesteld in de Staatscourant.

Sluiting sollicitatietermijn

Vrijdag 30 september sluit de sollicitatieprocedure.

Bekendmaking aantal sollicitanten

Begin oktober brengen we een persbericht uit over het aantal kandidaten dat gesolliciteerd heeft naar de functie van burgemeester gemeente Barneveld.

Gesprek commissaris van de Koning en kabinetschef

Begin november nodigen we een aantal kandidaten uit voor een gesprek met de commissaris van de Koning en de kabinetschef.

Vertrouwenscommissie

Medio/eind november voert de vertrouwenscommissie gesprekken met de kandidaten.

Aanbevelingsraad

De aanbevelingsraad komt medio december met haar voorstel voor de meest geschikte kandidaat voor de burgemeestersfunctie.

Installatieraad

Begin februari 2023 wordt de nieuwe burgemeester van gemeente Barneveld geïnstalleerd middels de installatieraad.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het kabinet van de commissaris van de Koning, bereikbaar via e-mail naar kabinet@gelderland.nl.