Burgemeestersvacature gemeente Tiel

Een burgemeester die ons trots op Tiel doet zijn en samen met inwoners bouwt aan de toekomst van onze gemeente.

In de gemeente Tiel is een burgemeestersvacature ontstaan. Deze vacature is vanaf maandag 17 juli 2023 in de Staatscourant opengesteld tot en met maandag 28 augustus 2023.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester wordt naar verwachting in november 2023 in de gemeenteraad van Tiel vastgesteld.

Op deze pagina vind u de profielschets van de te benoemen burgemeester, het verslag van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie.

Bouwen aan stevig samenspel

Krachtig in en met de regio

Een rechte rug tegen ondermijning

Tiel

Solliciteren

U kunt niet meer solliciteren.

Tijdspad burgemeestersbenoeming

Profielschetsvergadering

Op donderdag 13 juli stelt de gemeenteraad van gemeente Tiel tijdens de profielschetsvergadering het profiel van de nieuw te benoemen burgemeester vast.

Openstelling vacature

Maandag 17 juli wordt de vacature opengesteld in de Staatscourant, via deze website kunt u vanaf dat moment solliciteren.

Sluiting sollicitatietermijn

Maandag 28 augustus 2023 is de laatste dag dat u kunt solliciteren.

Bekendmaking aantal sollicitanten

Begin september 2023 brengen we een persbericht uit over het aantal kandidaten dat gesolliciteerd heeft naar de functie van burgemeester gemeente Tiel.

Gesprek commissaris van de Koning en kabinetschef

Eind september/begin oktober 2023 nodigen we een aantal kandidaten uit voor een gesprek met de commissaris van de Koning en de kabinetschef.

Vertrouwenscommissie

Eind oktober voert de commissaris van de Koning een gesprek met de vertrouwenscommissie over alle kandidaten. In de periode daarna voert de vertrouwenscommissie sollicitatiegesprekken met de gezamenlijk geselecteerde kandidaten.

Aanbevelingsraad

De gemeenteraad stelt eind november 2023 in een besloten vergadering de aanbeveling vast met daarop de namen van de 2 beste kandidaten. Tijdens de aansluitende openbare vergadering wordt de kandidaat die volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester wordt bekend gemaakt.

Installatieraad

Medio februari 2024 wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Tiel geïnstalleerd middels de installatieraad.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het kabinet van de commissaris van de Koning via kabinet@gelderland.nl.