Burgemeestersvacature gemeente Buren

Buren zoekt een burgemeester met aandacht voor de bijzondere natuur en het landschap van rivierenland
Burengracht

De burgemeestersvacature in de gemeente Buren is gesloten. Deze vacature stond vanaf vrijdag 23 september 2022 in de Staatscourant open tot en met maandag 17 oktober 2022.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester wordt naar verwachting half januari 2023 in de gemeenteraad van Buren vastgesteld.

Op deze pagina vindt u de profielschets van de te benoemen burgemeester, het verslag van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie.

Peren in een boom

Werken aan een duurzaam Buren

De nieuwe burgemeester houdt er rekening mee dat hij/zij eigenlijk burgemeester is van verschillende dorpen en een stad tegelijk. Dat maakt het werk afwisselend en uitdagend.

Inwoners van de gemeente Buren

'Benoeming nieuwe burgemeester'

Kleurplatenactie ‘Buren zoekt een nieuwe burgemeester'

Kinderen tot en met groep 7 laten zien waar zij aan denken bij de nieuwe burgemeester!

9 kleurplaten van kinderen vanuit de kleurplatenactie ‘Buren zoekt een nieuwe burgemeester

Solliciteren

Het is niet meer mogelijk om te solliciteren.

Tijdspad burgemeestersbenoeming

Profielschetsvergadering

Op 20 september 2022 stelt de gemeenteraad van gemeente Buren tijdens de profielschetsvergadering het profiel van de nieuw te benoemen burgemeester vast.

Openstelling vacature

Vrijdag 23 september 2022 wordt de vacature opengesteld in de Staatscourant.

Sluiting sollicitatietermijn

Maandag 17 oktober 2022 sluit de sollicitatieprocedure.

Bekendmaking aantal sollicitanten

Eind oktober brengen we een persbericht uit over het aantal kandidaten dat gesolliciteerd heeft naar de functie van burgemeester gemeente Buren.

Gesprek commissaris van de Koning en kabinetschef

Eind november nodigen we een aantal kandidaten uit voor een gesprek met de commissaris van de Koning en de kabinetschef.

Vertrouwenscommissie

December 2022/januari 2023 voert de vertrouwenscommissie gesprekken met de kandidaten.

Aanbevelingsraad

De aanbevelingsraad komt half januari 2023 met haar voorstel voor de meest geschikte kandidaat voor de burgemeestersfunctie.

Installatieraad

Begin maart 2023 wordt de nieuwe burgemeester van gemeente Buren geïnstalleerd middels de installatieraad.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het kabinet van de commissaris van de Koning, bereikbaar via e-mail naar kabinet@gelderland.nl.