Nadeelcompensatie

Heeft u schade als gevolg van een provinciaal besluit op grond van de Omgevingswet? Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen.

Heeft u schade als gevolg van een provinciaal besluit op grond van de Omgevingswet? Het kan bijvoorbeeld zijn dat een projectbesluit ertoe leidt dat we een nieuwe rondweg dicht bij uw woning aanleggen. Daardoor kan uw woongenot verminderen en de waarde van uw woning dalen. Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen. 

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor nadeelcompensatie als u voldoet aan deze voorwaarden: 

  • Het gaat om schade in de vorm van minder inkomen of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak. 
  • De schade hoort naar alle redelijkheid niet voor uw rekening te zijn. 
  • U bent niet op een andere manier voldoende in de schade tegemoet gekomen. 

Afhandeling aanvraag

Voor de beoordeling schakelen we een onafhankelijke adviseur in. De procedure staat in Verordening nadeelcompensatie provincie Gelderland | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

 

Aanvraag indienen

Voldoet u aan de voorwaarden zoals omschreven in de Verordening nadeelcompensatie provincie Gelderland? En wilt u nadeelcompensatie aanvragen? Neem dan contact met ons op.