Mediation bij conflict met de provincie

Mediation en bemiddeling zijn manieren om een conflict op te lossen. Dat kan een conflict zijn tussen ons en een inwoner, bedrijf, instelling of medeoverheid.

Samen met alle partijen proberen we een oplossing te vinden die voor iedereen acceptabel is. Bent u bijvoorbeeld van mening dat een bestuurder of ambtenaar zich niet behoorlijk heeft gedragen, dan kunt u een klacht indienen, maar u kunt ook kiezen voor bemiddeling of mediation.

Voorwaarden

Provincie Gelderland biedt mediation/bemiddeling aan bij conflicten waarbij de provincie zelf betrokken is. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • kwesties die bij de provincie aanhangig zijn gemaakt door een bezwaarschrift tegen een besluit van de provincie;
 • kwesties die bij de rechtbank of Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aanhangig zijn gemaakt door een (hoger)beroepschrift tegen een besluit van de provincie;
 • kwesties die bij de provincie aanhangig zijn gemaakt door een klacht tegen een gedraging van een bestuur(der) of ambtenaar van de provincie;
 • kwesties die bij de provincie aanhangig zijn gemaakt door een administratief beroepschrift tegen een besluit van een gemeente of waterschap;
 • lastige kwesties waarbij een conflict dreigt, maar nog geen (provinciaal) besluit is genomen.
   

Bemiddeling of mediation?

Als een kwestie nog niet te veel uit de hand gelopen is, kan bemiddeling helpen. Dit is informeler. Bij meer verharde verhoudingen wordt meestal mediation voorgesteld. Mediation kent 3 principes die een goed proces en een goede uitkomst moeten verzekeren:

 • vertrouwelijkheid, waardoor partijen vrijuit kunnen spreken
 • vrijwilligheid, als basis om met elkaar tot een oplossing te komen
 • de onafhankelijkheid van de mediator die zijn onpartijdigheid garandeert
   

Mediation wordt bij meer (overheids)organisaties toegepast en gebeurt volgens de regels van het mediationreglement van het onafhankelijke Mediatorsfederatie Nederland (MfN). We werken met interne en externe mediators, die geregistreerd en/of gecertificeerd zijn. Zij vallen onder het MfN klacht- en tuchtrecht. Bij klachten over de mediator kunnen de partijen een toezichthoudend orgaan inschakelen.

Mediation/Bemiddeling aanvragen

Wilt u bemiddeling of mediation? Neem dan per e-mail contact op met het Loket Mediation van provincie Gelderland. Zij nemen contact met u op. Loket Mediation behandelt vragen vertrouwelijk.