Dwangsom bij niet tijdig beslissen door provincie

De provincie moet een besluit nemen binnen de termijn die de wet daarvoor geeft. Binnen de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is geregeld dat de overheid zo snel mogelijk beslist over aanvragen en bezwaarschriften.

Wanneer wij het besluit niet binnen de beslistermijn nemen, kunt u ons in gebreke stellen. Dit is een schriftelijke aanmaning die ons dwingt snel tot een besluit te komen. Lukt ons dat niet, dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.