Zaakbegeleider Leonie Schaper: de ondernemer kiest

Wel of geen gebruikmaken van regelingen uit de landelijke aanpak piekbelasting? Dat is een keuze die elke agrariër zelf moet maken. Bent u agrarisch ondernemer en heeft u vragen of wilt u uitleg? Dan kunt u terecht bij een zaakbegeleider.

In Gelderland zijn 25 zaakbegeleiders die agrariërs kunnen informeren. Ze kennen de landelijke en Gelderse regelingen, en weten wat er speelt in de regio waarin uw bedrijf staat. Ook hebben ze onder andere contact met gemeenten, RVO en het ministerie. Als u dat wilt, kunt u in een gesprek met een zaakbegeleider al uw vragen stellen. Dat kan behulpzaam zijn bij de besluiten over de toekomst van uw bedrijf. U kunt een afspraak maken via de website van RVO of door een e-mail te sturen aan de provincie. In de Stedendriehoek, Regio Foodvalley en Rivierengebied kunt u bijvoorbeeld in gesprek met Leonie Schaper. “Ondernemers die dankzij nieuwe inzichten de keuze kunnen maken die bij hen past, daar ga ik voor.”

Aanmelden voor Lbv-plus is vrijblijvend

Leonie Schaper is rentmeester en in opleiding als agrarisch taxateur. Als zaakbegeleider spreekt ze met agrariërs in de Stedendriehoek en Foodvalley. Ze sprak al met verschillende veehouders. “De meesten meldden zich aan om te horen wat er mogelijk is, om alle opties open te houden. Aanmelden voor Lbv-plus is vrijblijvend. Als RVO oordeelt dat een ondernemer in aanmerking komt, krijgt die een beschikking met een subsidiebedrag. In de beschikking staat hoelang de ondernemer de tijd heeft om te beslissen of die dat aanneemt. In ieder geval een halfjaar. Vaak heeft een ondernemer een hypotheek en andere schuldeisers die eerst afbetaald moeten worden. In die maanden kan de ondernemer berekenen of dat wat overblijft, voldoende is voor de toekomstplannen.”

De ondernemer bepaalt

In een gesprek met een zaakbegeleider bepaalt de ondernemer waar het over gaat. “We bespreken de situatie van het bedrijf, waar de ondernemer tegenaan loopt. We praten over wat de ondernemer in gedachten heeft en ik kom met ideeën en voorbeelden. Ik beantwoord hun vragen. Als ik het antwoord niet weet, stel ik de vraag aan het ministerie, RVO, de provincie of gemeente. De antwoorden koppel ik zo snel mogelijk terug. De regelingen zijn erg juridisch opgeschreven. Dan is het lastiger dat te vertalen naar wat dat voor een specifieke ondernemer betekent. Soms komt een regeling anders over op een ondernemer dan het ministerie bedoelde. Dan licht ik dat toe. Bijvoorbeeld: waar het ministerie eerst geadviseerd werd de 500 á 600 grootste piekbelastende bedrijven te laten stoppen, koos het ministerie voor een beëindigingsregeling met vrijwillige deelname. Daardoor kunnen meer bedrijven (3.000) meedoen als ze dat willen. Ik sprak iemand die het gevoel had dat de overheid ineens dingen veranderde: eerst was zijn bedrijf niet piekbelastend, nu wel. Dat zorgt voor verwarring en frustratie. Dan helpt het als je weet waarom dat veranderde.”

Antwoord op vragen

Elk gesprek is weer anders. “De ene ondernemer had zich al aangemeld en alles al bedacht en doorgerekend. Die was vooral benieuwd hoe het proces bij RVO gaat. Een ander wist nog totaal niet of de regeling iets voor hem was en wilde weten wat er allemaal kan. Welke vraag een ondernemer ook heeft, mijn collega’s en ik proberen die te beantwoorden.”

Eigen adviseur kan gevolgen keuze concreet maken

“Als de ondernemer wil meedoen, moet die daarna veel partijen bij elkaar brengen. Zoals de gemeente en de financierder. Want pas als iedereen instemt, kan het plan van de ondernemer doorgaan zoals gewenst. Ik heb contact met gemeenten, zodat ik weet wat hun beleid is. Een eigen adviseur kan vervolgens adviseren in de keuzes die de ondernemer moet maken. Die kan voor de ondernemer heel concreet maken wat de kosten gaan zijn, wat het oplevert, of het wel of niet gaat lukken.”

Het gezicht van de overheid

Uiteindelijk is het aan de ondernemer wat die met alle informatie doet. “Ik merk dat ondernemers het fijn vinden dat er iemand van de overheid tegenover hen zit. Dan voelt de overheid niet meer als een ondoordringbare muur, maar krijgt die een gezicht. Aan mij kunnen ze vertellen wat ze kwijt willen, en eventueel via mij vragen stellen aan de overheid. Als er een klik is en ik merk dat de ander open en vrij wil vertellen, geeft me dat een voldaan gevoel. Ik volgde een agrarische opleiding en heb ‘met de poten in de klei’ gewerkt. Dus ik weet wat er speelt. In een gesprek zei een ondernemer daarover: ‘Dan begrijp je wat wij doormaken’. Dat vind ik mooi. Ik ben tevreden wanneer een ondernemer zegt dat hij of zij verder kan, omdat hij nieuwe inzichten heeft gekregen. Als hij de keuze kan maken die bij hem past. Daar ga ik voor.”

Actuele informatie

Het ministerie van Natuur, Landbouw en Voedselkwaliteit (LNV) biedt verschillende regelingen binnen de aanpak piekbelasting. Tot en met 5 april 2024 kunnen agrariërs zich aanmelden voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus). De regeling voor omschakelen is er ook, de regeling voor extensiveren is aangekondigd en is open in mei 2024. Er volgen nog regelingen voor verplaatsen, innoveren en andere diersoorten. De laatste informatie over aankondiging en opening van regelingen staat op de website van RVO. Op de webpagina van provincie Gelderland staat ook informatie over aanvullende Gelderse regelingen, zoals de subsidieregeling voor veehouders die zich willen richten op andere economische activiteiten. En de subsidieregeling voor veehouders die hun bedrijf willen voortzetten op een andere, bestaande locatie voor veehouderij.

Interviews zaakbegeleiders aanpak piekbelasting

Bent u agrarisch ondernemer en wilt u uitleg over de aanpak piekbelasting? Dan kunt u terecht bij een zaakbegeleider.