Groene handhaving door Samen Sterk in Gelderland (SSiG)

De veiligheid en de natuur in het buitengebied staan steeds meer onder druk. Er komen illegale activiteiten voor. Een groot aantal partijen heeft de handen ineen geslagen om het buitengebied voor mens en natuur leefbaar te houden: Samen Sterk in Gelderland (SSiG).

Wie vormen SSiG?

Natuurmomenten, Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap & Kastelen, Gelders Particulier Grondbezit, Rijkswaterstaat, Koninklijke Marechaussee, Defensie, Jagersvereniging/ Wbe’s, Hengelsportfederaties, Politie, Openbaar Ministerie, Waterschappen, Omgevingsdiensten, Provincie en 51 Gelderse gemeenten werken al sinds 2014 samen. Door efficiënte toezicht en handhaving verbeteren we de naleving van de regels en daarmee de bescherming van de natuur. 

Wat is het doel van SSiG? 

De doelen van de samenwerkende partijen zijn:

  • Een gezamenlijk integraal netwerk opbouwen en onderhouden van toezichthouders en handhavers die actief zijn in het buitengebied; zo weten de partijen elkaar snel te vinden, helpen we elkaar en zijn we samen verantwoordelijk.
  • Het gezamenlijk uitvoeren van het toezicht en de handhaving van de groene wet- en regelgeving in het buitengebied.

Samen staan we sterk!

In elke regio een coördinator

De centrale schakels in de samenwerking zijn de regiocoördinatoren. Er zijn er 4: 1 voor de Veluwe, 1 voor de Achterhoek, 1 voor Gelderland Midden en 1 voor Gelderland Zuid. Deze regiocoördinatoren onderhouden actief contact met iedereen in het netwerk. Ze vormen ook de verbinding tussen beleid (waar de regels worden bedacht) en uitvoering. De regiocoördinatoren werken samen met de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s), maar hebben, daar waar dat wenselijk is, ook contact met andere medewerkers van de betrokken partijen.

De huisregels in het Gelderse buitengebied

In het Gelderse buitengebied zijn prachtige, uitgestrekte (natuur)gebieden te vinden waar de bezoekers naar hartenlust kunnen fietsen, wandelen of paardrijden. 

Maar wat veel mensen zich niet realiseren is dat deze (natuur)gebieden erg kwetsbaar zijn. Broedvogels kunnen verstoord worden waardoor hun jongen sterven, reeën kunnen door verstoring de weg op rennen of in het water terecht komen en sterven. Kwetsbare planten kunnen verdwijnen wanneer mensen deze vertrappen omdat ze niet op de paden blijven. Om die redenen gelden op veel terreinen huisregels. Deze huisregels staan vaak op de borden bij de toegangen van de (natuur)gebieden. Daarnaast gelden de regels uit de Wet Natuurbescherming.

Overtreding melden

Wat kunt u doen als u misstanden ziet in het buitengebied? Heeft u een melding van spoed? Bel! Is uw melding niet acuut, maak een melding.