Gezond en gevarieerd bos

We zorgen als provincie voor meer gezond en afwisselend bos in Gelderland. Hiervoor nemen we een aantal maatregelen. Welke maatregelen dat zijn lees je hier.

Maatregelen die we nemen

Voor een gezond en gevarieerd bos nemen we de volgende maatregelen:

  • We verbeteren de verzuurde bosbodems;
  • we gaan verdroging van het bos tegen;
  • en we helpen beheerders om jong en gevarieerd bos te laten ontstaan.

Meer dood hout

Daarnaast willen we meer natuurlijk bos met meer oud en dood hout. Want dat is goed voor de biodiversiteit. Ook moet er de komende 10 jaar 1700 hectare nieuw bos bijkomen, grotendeels binnen bestaande natuurgebieden. Daarnaast komen er 1 miljoen bomen bij, in het landelijk gebied en in Gelderse dorpen en steden. 

Om deze ambities waar te maken werken we samen met: terreinbeheerders, landbouwers, grondeigenaren, gemeenten en waterschappen.


Wilt u meer weten? 

Lees het uitvoeringsprogramma bomen en bos hiernaast. Dit is eind 2020 opgesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland.