Veluwerandmeren: een Natura 2000-gebied in 3 provincies

Natuurgebied Veluwerandmeren ligt in de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Het Gelderse deel valt onder de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Om de bijzondere natuur te behouden is Veluwerandmeren aangewezen als Natura 2000-gebied.

Kaart van de Veluwerandmeren

Verlenging en wijziging van het Natura 2000-Beheerplan IJsselmeergebied

In het IJsselmeergebied zijn zes gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied, waaronder Veluwerandmeren. In het beheerplan staat voor deze zes gebieden welke natuurwaarden in het gebied behouden of hersteld moeten worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Dit beheerplan had een looptijd tot 20 maart 2024. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft, met instemming van de bestuurlijke partners, besloten dat beheerplan te verlengen met maximaal zes jaar.

Naast deze verlenging zijn ook enkele wijzigingen in het beheerplan doorgevoerd. De wijzigingen hebben te maken met een aantal vrijstellingen van de vergunningplicht voor Natura 2000-activiteiten en enkele correcties.

Kijk voor alle informatie over het besluit en de procedure opĀ de site van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bijzonderheden in dit gebied

Deze omgeving is een belangrijk leefgebied voor water- en moerasvogels. Rijkswaterstaat werkt samen met andere overheden aan maatregelen voor natuurherstel. Meer informatie is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.