Veluwerandmeren: een Natura 2000-gebied in 3 provincies

Natuurgebied Veluwerandmeren ligt in de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Het Gelderse deel valt onder de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Om de bijzondere natuur te behouden is Veluwerandmeren aangewezen als Natura 2000-gebied.

Werken aan natuurherstel

Deze omgeving is een belangrijk leefgebied voor water- en moerasvogels. Rijkswaterstaat werkt samen met andere overheden aan maatregelen voor natuurherstel. Meer informatie is dan ook te vinden op de website van Rijkswaterstaat.