Stapsteen: deel van het GNN bij Doesburg

Stapsteen Drempt is een natuurgebied langs de Oude IJssel, ten zuiden van Drempt. Het bestaat uit 27 hectare en is onderdeel van het Gelders Natuurwerk.

Kaart van Stapsteen Drempt

Aanpassingen in dit natuurgebied

We gaan de landbouwstructuur verbeteren, de natuur in het gebied versterken en zorgen voor betere recreatiemogelijkheden. Waterschap Rijn en IJssel werkt hieraan samen met agrariërs en particulieren. Zij stemmen hun plannen af met lokale natuur- en milieuorganisaties, de dorpsraad en andere overheden.


Werkzaamheden

  • In 2018 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. In 2018 is ook een openbaar kavelruilproces gestart.
  • De uitvoering van de maatregelen vindt gefaseerd plaats, in 2021 zijn we hiermee gestart.

Meer informatie over het proces en de voortgang vindt u op de website van Waterschap Rijn en IJssel.