Stapsteen Drempt: deel van het Gelders Natuurnetwerk bij Doesburg

Stapsteen Drempt is een natuurgebied langs de Oude IJssel, ten zuiden van Drempt. Het is ongeveer 40 hectare groot en is onderdeel van het Gelders Natuurwerk. We gaan de natuur in het gebied versterken, de landbouwstructuur in het gebied verbeteren en zorgen voor betere recreatiemogelijkheden.

Kaart van Stapsteen Drempt

Ecologische verbinding

Waterschap Rijn en IJssel werkt samen met betrokken partijen aan de voorbereiding voor de aanleg en verbetering van 23 hectare nieuwe natuur. Zij stemmen hun plannen af met lokale natuur- en milieuorganisaties, de dorpsraad en andere overheden. Samen met de 17 hectare bestaande natuur ontstaat er dan een stapsteen van 40 hectare. Zodra het definitieve plan klaar is, wordt de kavelruil afgerond en kunnen wandelaars van het gebied genieten. Het gebied wordt zo ingericht dat er paaiplekken ontstaan voor vissen, met rietmoeras voor vogels als de karekiet, rietzanger en rietgors. Het resultaat is een natuurgebied, een stapsteen, dat onderdeel is van de ecologische verbindingszone Oude IJssel. Via deze ecologische verbindingszone kunnen planten en dieren zich verspreiden en nieuwe leefgebieden bereiken. Daardoor worden soorten minder kwetsbaar.