Hagenbeek: deel van het Gelders Natuurnetwerk (GNN)

Hagenbeek is een ruim 60 hectare groot natuurgebied ten zuidwesten van Barchem. We gaan de natuur in het gebied versterken en uitbreiden. Hagenbeek ligt in het Gelders Natuurnetwerk: een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden.

Natter en groter

Waterschap Rijn en IJssel werkt samen met Staatsbosbeheer en provincie aan de voorbereiding van de maatregelen. Die bestaan onder andere uit het inrichten van 12 hectare nieuwe natuur en het minder diep maken van sloten en greppels in en rondom het gebied. Hierdoor stijgt de grondwaterstand en kan kwelwater aan de oppervlakte komen. Dat is goed voor de bijzondere planten in het natuurgebied, zoals parnassia, gevlekte orchis en blauwe zegge. De start van de uitvoering staat gepland voor 2024. De werkzaamheden worden eind 2024/begin 2025 afgerond.