Binnenveldse Hooilanden: een Natura 2000-gebied bij Wageningen

De Binnenveldse Hooilanden is een gebied tussen Ede en Wageningen en onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Hier wordt gewerkt aan het aanleggen van nieuwe natuur. Zo ontstaat een uniek gebied van ruim 280 hectare aaneengesloten natuur. Een gedeelte is aangewezen als Natura 2000-gebied.

Kaart van de Binnenveldse Hooilanden

Samenwerken aan nieuwe natuur

Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Staatsbosbeheer en Stichting Mooi Binnenveld gaan samen natuur beheren. Begin april 2018 stelden deze gebiedspartners het definitieve ontwerp vast voor de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden. 


Werkzaamheden

  • De werkzaamheden voor de inrichting zijn in februari 2019 gestart, onder regie van Waterschap Vallei en Veluwe. 
  • In september 2020 zijn de werkzaamheden afgerond. 

Meer informatie over het proces vindt u op de website van Waterschap Vallei en Veluwe.

Natura 2000-gebied: het Binnenveld

Het binnenveld, een gedeelte van de Binnenveldse Hooilanden is aangewezen als Natura 2000-gebied. Het Binnenveld bestaat uit: 

  • de Bennekomse Meent;
  • de direct omliggende gronden in Gelderland;
  • en de Hel en Blauwe Hel in Utrecht.

Om deze bijzondere natuur te behouden en verbeteren is het nodig om het gebied natter te maken. Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. Daarom staan in het Natura 2000-beheerplan ook maatregelen die de kwetsbare natuur moeten beschermen tegen te veel stikstof. Deze maatregelen staan ook in de gebiedsanalyse. 

Video

Video transcriptie

Op 10 mei 2019 bezocht Urgenda (organisatie voor innovatie en duurzaamheid) de Binnenveldse Hooilanden. Stichting Mooi Binnenveld heeft dit vastgelegd in bovenstaande video. 

Nieuwsbrieven

De werkzaamheden in dit natuurgebied zijn afgerond, dus we versturen geen nieuwsbrieven meer. Oude nieuwsbrieven zijn op te vragen via het vragenformulier.