Binnenveldse Hooilanden: een Natura 2000-gebied bij Wageningen

Binnenveldse Hooilanden is een gebied tussen Ede en Wageningen en onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. De afgelopen jaren is hier nieuwe natuur aangelegd en is een uniek gebied van ruim 280 hectare aaneengesloten natuur ontstaan. Een gedeelte is aangewezen als Natura 2000-gebied.

Kaart van de Binnenveldse Hooilanden

Beheren van nieuwe natuur

Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Staatsbosbeheer en Stichting Mooi Binnenveld beheren nu samen het nieuwe natuurgebied. 

Natura 2000-gebied: Binnenveld

Binnenveld, een gedeelte van de Binnenveldse Hooilanden is aangewezen als Natura 2000-gebied. Binnenveld bestaat uit: 

  • de Bennekomse Meent;
  • de direct omliggende gronden in Gelderland;
  • en de Hel en Blauwe Hel in Utrecht.

Om deze bijzondere natuur te behouden en verbeteren is het nodig om het gebied natter te maken. Stikstof uit landbouw, verkeer en industrie is niet goed voor de natuur. Daarom staan in het Natura 2000-beheerplan ook maatregelen die de kwetsbare natuur moeten beschermen tegen te veel stikstof. Binnenveld ligt in de provincies Gelderland en Utrecht. Het beheerplan vindt u op de website van provincie Utrecht (zie Meer informatie)