Landgoederenzone Baakse Beek bij Vorden

Rond het gebied van de Baakse Beek in de Achterhoek werken we aan een robuust watersysteem. Dit doen we samen met Waterschap Rijn en IJssel, landgoedeigenaren en gemeente Bronckhorst. Met dit duurzame watersysteem zijn landgoederen bestand tegen de gevolgen van het veranderende klimaat.

Kaart van Landgoederenzone Baakse Beek

Aanpassingen in dit natuurgebied

We nemen maatregelen in deze gebieden om ervoor te zorgen dat het gebied beter beschermd is tegen droogte en wateroverlast. Verdroogde natuur wordt hersteld, land- en waternatuur wordt versterkt. Het landgoed, erfgoed en de natuur in dit gebied hebben hier baat bij. Het werk wordt uitgevoerd in overleg met landgoedeigenaren en belanghebbenden. Samen kijken we naar de wensen en mogelijkheden. 


Werkzaamheden

Aan de volgende landgoederen wordt gewerkt:

  • De Wildenborch
  • 't Medler
  • Wientjesvoort
  • Boswachterij De Meent
  • Onstein
  • 't Zelle

Meer informatie over de werkzaamheden in de landgoederenzone vindt u op deze website van Baakse Beek.