1: Vergroeningsgolf vanuit de vlindertuin in Tiel

Een wervelwind aan flora en fauna

Tiel geniet van Vlindertuin de Zindering, een biologische, insectenvriendelijke, diverse bloemenzee van 2.300 vierkante meter in het centrum van de stad. Deze kwam er dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers. Zij hebben de smaak te pakken. Een nieuw plan ligt al klaar: het doortrekken van deze mooie beplanting door het hele centrum van Tiel.

Fleurigheid en een gezonde omgeving

Het succes van de vlindertuin geeft de vrijwilligers energie. Samen met de gemeente maken ze het plan om nog eens 2.700 vierkante meter in het centrum te voorzien van planten en bloemen die volop insecten aantrekken. Op naar nog meer fleurigheid en een gezonde omgeving voor de bewoners en mensen die een bezoekje brengen aan Tiel. 

Daarbij blijft het overigens niet. Het plan is vierledig. Zo voorziet het ook nog in het aanleggen van allerlei aanvliegroutes voor insecten naar de vlindertuin toe. In deze veldjes – de Kraamkamers van de Vlindertuin – komen vooral inheemse en biologische planten te staan. Daarnaast behoort een challenge op basisscholen tot het plan. 10 schoolpleinen krijgen een fruitkist. Zij krijgen de uitdaging om in die kist de mooiste, biologische insectenvriendelijke mini-pluktuin tevoorschijn te toveren. En tot slot heeft het plan tot doel de inwoners van regio Rivierenland te enthousiasmeren voor zeven ecologische noord-zuidverbindingen. Hierbij haakt het project aan bij een initiatief van De Fruitmotor. Hun analyse is dat de rivieren en uiterwaarden mooie oost-westverbindingen vormen voor beestjes en planten, maar dat het in de noord-zuidrichting veel moeilijker ligt. Daar willen ze samen met bewoners en bedrijven verandering in brengen. 

Het plan voorziet ook in het aanleggen van allerlei aanvliegroutes voor insecten naar de vlindertuin toe, de Kraamkamers van de Vlindertuin.

Slimme opvang van water

Omdat in het centrum van Tiel veel nieuwe beplanting komt, kan het regenwater er veel beter weglopen. Ondergrondse waterbergingen in de winkelstraten zorgen daarnaast dat de regen die daar valt, ter plekke weer benut wordt voor het bewateren van de beplanting. Alleen wanneer deze waterbergingen helemaal vol zijn, wordt het water afgevoerd naar het riool. Als de waterbergingen in hete zomers leeg raken, kan een waterwagen eenvoudig water bijvullen. Met de hete zomers is ook rekening gehouden in de keuze voor beplanting. De nieuwe bomen en planten zorgen voor veel schaduwrijke plekken.

Vroeg- en laatbloeiers

Een lange tijd in het jaar genieten de bewoners en bezoekers van het centrum van Tiel straks van fleurige bloemen. Vroeg- en laatbloeiende bloemen wisselen elkaar af. Een mix van biologisch opgekweekte vaste planten, siergrassen, bolgewassen en bloemrijke heesters geven kleur aan de binnenstad. Ook komen er honderd nieuwe bomen bij, waarvan vele met lekkere bessen voor de vogels. Voor vogels, vleermuizen en vlinders komen er bovendien op diverse plekken fijne verblijf- en nestplaatsen. Het is een flinke winst voor de biodiversiteit.  

Een mix van biologisch opgekweekte vaste planten, siergrassen, bolgewassen en bloemrijke heesters geven kleur aan de binnenstad

Een bezoek aan het project als teamuitje

‘Heel Tiel één grote vlindertuin’, het is een mooi motto en een motto dat in de stad actief wordt verspreid. Het vlindertuinproject versterkt de biodiversiteit in Tiel, wat belangrijk is voor een gezond leefklimaat. De initiatiefnemers willen bewoners en ondernemers hier meer bewust van maken. Wat kan een ieder zelf bijdragen? Van jong tot oud kan hierover meedenken. De vrijwilligers organiseren daarvoor verschillende activiteiten. Zo richten ze één van de plantvakken in als kindertuin en bieden ze bedrijven de mogelijkheid het project te bezoeken als teamuitje. 

De zadenbieb

De Zadenbieb is een initiatief dat al eerder gerealiseerd is en ook een mooie functie heeft in dit nieuwe plan. In de Zadenbieb worden zaden uit de Vlindertuin bewaard en verspreid over de regio. Vrijwilligers plukken, drogen en schonen de zaden. Andere vrijwilligers stoppen ze in mooi vormgegeven zakjes met het juiste etiketje en administreren ze. Bezoekers lenen de zaden. Als ze de zaden gezaaid hebben en hun planten hebben zelf ook weer zaden, komen ze de die weer terugbrengen naar de Zadenbieb. Zo verspreiden de vrijwilligers van de vlindertuin hun zaden en missie over de regio. (Bron: projectplan Vergroeningsgolf vanuit de Vlindertuin)

Het oordeel van de jury

‘Vergroeningsgolf vanuit de vlindertuin’ is overtuigend de winnaar van de Challenge Groene Icoonprojecten. Daar is de jury het unaniem over eens. Dit project maakt verbindingen, is iconisch en herhaalbaar op andere stenige plekken. Ook prijst de jury het initiatief om zaden te verzamelen en die uit te delen in de stad, om op die manier relatief eenvoudig de stad verder te vergroenen. Tot besluit toch één tip aan de winnaar: De plantvakken winnen aan meerwaarde als niet alleen wordt gekozen voor kijkgroen, maar het groen op sommige plekken ook dienst doet als recreatiegroen: plekken die uitnodigen om er te wandelen, spelen en recreëren.

Foto's en illustraties