In memoriam: Lieke Göbbels

Eind 2022 overleed Lieke Göbbels (Posterholt, 1948 – Nijmegen, 2022). Zij was een kunstenaar in hart en nieren.

Zonder kunst was mijn leven arm

Als ik de kunst niet had gehad, was mijn leven heel erg arm. Ik wil niet zeggen dat ik een geluksvogel ben, ik ben aan huis gebonden en heb veel pech in het leven gehad. Maar de kunst, wát fantastisch dat ik dat mag doen.

Lieke Göbbels

Gezien haar cultuurarme achtergrond is het niet voor de hand liggend dat Göbbels voor de stadsacademie kiest. Ze is daar dan ook niet op haar plaats. In haar ogen is het te braaf en klassiek: bloemetjes en stillevens. 

Lieke Göbbels, Zwaan (1992)

Na wat omzwervingen belandt ze op de Jan van Eyck academie in Maastricht, waar ze overdonderd wordt door een installatie van een medestudent uit een hoger jaar. Toch gaat ze door met schilderen. Pas na 40 jaar stopt ze daarmee om zich volledig te richten op het maken van installaties.

Lieke Göbbels, Spiegel (1991)

Als ik met de kennis van nu een jongere versie van mezelf advies zou mogen geven en het leven over zou kunnen doen, dan zou ik mezelf meegeven altijd ‘het hekje open te zetten’  Dat is toch wel mijn credo vandaag de dag: de deur openen voor totale zelfacceptatie en om nieuwe dingen op je in te nemen, in ontwikkeling te blijven. Het heeft lang geduurd maar uiteindelijk doe ik nu wat ik wil, dat houdt volgens mij een kunstenaar jong.

Aldus Lieke. 

Lieke Göbbels, Schoenen (1991|)

We wensen de naasten van Lieke sterkte met het verlies van deze bijzondere vrouw. 

Astrid Wassenberg en Gabrielle de Nijs Bik 

*Citaten uit interview door Fenne Saedt voor Mr. Motley van begin 2021